Koszyk

Body leasing to pojęcie, które może być niezrozumiałe dla większości osób. Niemniej jednak ta forma współpracy stale zyskuje na znaczeniu, szczególnie w branży IT. W związku z tym pojawiają się liczne pytania, dotyczące nie tylko tego, co to jest body leasing, ale również m.in. czym różni się on od pracy tymczasowej. Chcesz poznać na nie odpowiedzi? Znajdziesz je poniżej.

Czym jest body leasing?

Body leasing to forma outsourcingu. W dużym skrócie polega na wynajmie pracowników zatrudnionych w jeden firmie, drugiej. Przedsiębiorstwo, w którym zatrudniona jest dana osoba, określa się mianem dostawcy czy pośrednika. Odpowiada ono za wynagrodzenie i inne kwestie pracownicze.

Zamów wzór umowy body leasingowej!

 • Umowa o body leasing [PL/EN]

  399,00 599,00  (z VAT)
 • Promocja!

  Pakiet wzorów umów dla software house’u/firmy IT [PL/EN]

  1199,00 1999,00  (z VAT)

  Ostatnia najniższa cena przed zastosowaniem obniżki ceny: 1199,00 .

Na czym polega body leasing?

Pośrednik deleguje daną osobę do drugiej firmy (klienta dostawcy). Wynajęty pracownik postępuje zgodnie z ustaloną procedurą, ma określone kompetencje i, najogólniej mówiąc, jest odpowiedni do realizacji danego projektu. 

Body leasing ma wąski zakres jeśli chodzi o odpowiedzialność dostawcy. Usługodawca nie zobowiązuje się do realizacji oznaczonego celu, a jedynie udostępnia swój personel. Jego odpowiedzialność skupia się na zapewnieniu dyspozycyjności pracowników oraz ich kompetencjach, a nie efektach.

Body leasing to pojęcie odnoszące się co do zasady do jednej osoby. Funkcjonuje także inne określenie, a mianowicie team leasing. Polega ono na tym samym, tyle że odnosi się do całego zespołu specjalistów, a nie jednego pracownika. Team składa się z osób, które potrafią ze sobą współpracować i wspólnie mają te kompetencje oraz wiedzę, których potrzebuje firma zewnętrzna. 

Dlaczego body leasing zyskuje na popularności?

Warto jeszcze na chwilę pozostać przy temacie body leasingu i opowiedzieć o korzyściach wynikających z takiego rozwiązania. Co w takiej konfiguracji zyskuje pracownik? Przede wszystkim dostęp do różnorodnych projektów i możliwość rozwoju zawodowego.

Dodatkową zaletą wynikająca z takiego rozwiązania jest wsparcie w procesie rekrutacji, w tym dbałość o wybór odpowiednich klientów i atrakcyjne warunki współpracy. Pracownik zyskuje też stabilność zatrudnienia, połączoną jednocześnie z dużą elastycznością. Sporo firm pośredniczących w wynajmie pracowników, współpracuje z wieloma klientami, co daje duży wybór. Nierzadko w sytuacji, w której dochodzi do przerwy w realizacji danego projektu, dostawca mimo wszystko wypłaca pracownikowi wynagrodzenie.

Główną korzyścią wynikającą z body leasingu dla pracodawcy jest ograniczenie formalności do minimum. Nie interesują go kwestie związane z naliczaniem wynagrodzenia czy udzielaniem urlopów. Dodatkowo firma korzystająca z body leasingu otrzymuje dostęp do sprawdzonych, dostosowanych pod konkretne wymagania pracowników.

Tym samym nie traci ona czasu na ich samodzielne szukanie. Dodatkowo często w sposób elastyczny może zespół specjalistów zmniejszać lub powiększać w razie potrzeb. Body leasing przewiduje także możliwość wymiany specjalistów. 

Praca tymczasowa — czym się charakteryzuje?

Kwestie dotyczące tego zagadnienia są uregulowane w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Określa ona zasady związane z zatrudnianiem pracowników tymczasowych przez agencje pełniące rolę pracodawców, a także reguły kierowania pracowników do pracy. 

W przypadku pracy tymczasowej mówi się o trzech podmiotach: pracowniku, agencji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkowniku. Ostatni z wymienionych podmiotów wyznacza pracownikowi zadania, a także kontroluje ich wykonanie. Pracownik jest związany stosunkiem pracy z agencją, natomiast swoje obowiązki wykonuje na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

Body leasing a praca tymczasowa — różnice

Body leasing nie jest tym samym co praca tymczasowa, choć trzeba przyznać, że oba modele współpracy są do siebie podobne i czasami ich rozgraniczenie bywa trudne. Podstawową różnicą pomiędzy nimi jest jednak to, że pracę tymczasową regulują przepisy prawa, a dokładniej ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Z kolei pojęcie body leasingu oraz prawa i obowiązki wynikające z jego zastosowania nie zostały doprecyzowane w żadnych przepisach. Ten stosunek współpracy nie doczekał się jeszcze całościowego ujęcia i bazuje na zasadzie swobody umów wynikającej z Kodeksu cywilnego

Z ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wynika też m.in., że pracę tymczasową na rzecz jednego pracodawcy użytkownika można wykonywać łącznie przez 18 miesięcy w okresie obejmującym kolejnych 36 miesięcy. Z kolei współpraca oparta na body leasingu nie ma takich ograniczeń. Z uwagi na to, że nie jest dokładnie regulowana, zapewnia większą swobodę. 

Najważniejszą różnicą jest jednak to, że przypadku pracy tymczasowej agencja może zatrudniać pracowników jedynie w oparciu o umowę o pracę (i to na czas określony). W przypadku body leasingu stosowanego w branży IT najczęściej mamy do czynienia z pracownikami rozumianymi bardzo szeroko, tj. pracującymi w oparciu umowy o pracę (zgodnie z Kodeksem prac) ale także na podstawie każdej innej umowy cywilnoprawnej, włączając w to umowy o świadczenie usług w modelu B2B.

Body leasing i praca tymczasowa – podsumowanie

Body leasing jest stosunkowo nowym zjawiskiem, ale doświadczenie pokazuje, że niesie ono za sobą sporo zalet i to dla każdej ze stron. Z tego rozwiązania póki co najchętniej korzystają osoby związane z branżą IT. Firmy programistyczne, które borykają się np. z chwilowymi niedoborami kadrowymi, dzięki temu rozwiązaniu mogą szybko je uzupełnić. Ta forma współpracy przydaje się też w momencie, w którym zaistnieje konieczność realizacji nowego, czasowego zlecenia, a zatrudnianie osoby na stałe nie ma sensu. Pracownicy z kolei zyskują możliwość rozwoju zawodowego, sprawdzania się w różnych środowiskach, a przy tym opiekę ze strony pośrednika.

Zamów wzór umowy body leasingowej!

 • Umowa o body leasing [PL/EN]

  399,00 599,00  (z VAT)
 • Promocja!

  Pakiet wzorów umów dla software house’u/firmy IT [PL/EN]

  1199,00 1999,00  (z VAT)

  Ostatnia najniższa cena przed zastosowaniem obniżki ceny: 1199,00 .

Administratorem danych osobowych jest Linke Kulicki Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31 / lok. 54, 00-893 Warszawa, NIP 1182211564, KRS 0000852943 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przekazywania Pani/Panu informacji handlowych drogą elektroniczną. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu zgody lub po zakończeniu prowadzenia działań marketingowych lub wysyłki informacji handlowych przez Administratora. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, dostępu do informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: biuro@linkekulicki.pl. Pani/Pana dane będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku podane cele nie będą mogły być zrealizowane.

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu