WZORY UMÓW IT

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

Łukasz od dawna obsługuje Code Apps zarówno jeśli chodzi o przygotowanie umów jak i wsparcie merytoryczne.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy, która od początku przebiega bardzo profesjonalnie.
Łukasz rozumie specyfikę naszej branży dzięki oraz jest dla nas dostępny zawsze, gdy go potrzebujemy.

Michał MolendaCEO, Codeapps

Polecam Kancelarię Linke Kulicki w sprawach doradztwa związanego z umowami IT. Kancelaria dysponuje specjalistami, którzy doskonale rozumieją specyfikę branży i są w stanie szybko opracować adekwatną strategię działania.
Dodatkowo, w swoich rekomendacjach Kancelaria zachowuje wysoką dojrzałość, wchodzi w rolę mediatora oraz stara się znajdować rozwiązania zadowalające wszystkie strony,
dzięki czemu tworzy szansę zakończenia negocjacji sukcesem.

Łukasz KarwackiCo-Founder & CEO, Sunscrapers

"Razem z mec. Kulickim tworzyliśmy wiele umów wdrożeniowych dla naszego software house'u.
Zawsze profesjonalnie, z dbałością o szczegóły i komentarzem co dane postanowienie oznacza.
Cenimy ich proaktywną postawę, zrozumienie naszego biznesu i wzorcową komunikacją."

Robert KrajewskiCEO, Ideamotive