Koszyk

Body leasing, często postrzegany jako alternatywa dla outsourcingu, jest szczególnie popularny w sektorze IT. Pozwala na szybkie uzupełnienie kadry IT bez potrzeby przeprowadzania czasochłonnych rekrutacji i wysokich kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika na etacie. Na czym polega body leasing i kiedy warto się na niego zdecydować? Czy body leasing jest lepszym rozwiązaniem niż outsourcing?

Czym jest body leasing?

Body leasing często określany jest mianem outsourcingu personalnego. Polega na „wynajmie” pracownika zewnętrznej firmy (z reguły będzie nią software house) do przedsiębiorstwa celem wykonania określonych prac informatycznych. Kluczowe znaczenie w body leasingu mają umiejętności danego specjalisty. Zazwyczaj poszukiwane są osoby z określonymi kwalifikacjami i doświadczeniem, np. w zakresie Robotic Process Automation, Business Intelligence czy optymalizacji witryn internetowych.

Często body leasing okazuje się lepszym rozwiązaniem niż kompleksowy outsourcing, jeżeli trzeba wykonać wysoko wyspecjalizowane prace i nie ma potrzeby wynajmowania całego software house’u do bieżącej obsługi informatycznej całej firmy.

Zamów wzór umowy na body leasing IT!

 • Umowa o body leasing [PL/EN]

  399,00 599,00  (z VAT)
 • Promocja!

  Pakiet wzorów umów dla software house’u/firmy IT [PL/EN]

  1199,00 1999,00  (z VAT)

  Ostatnia najniższa cena przed zastosowaniem obniżki ceny: 1199,00 .

Kto korzysta z body leasingu?

Z body leasingu korzystają zarówno małe firmy, jak i duże korporacje. Tym pierwszym najczęściej zależy na poprawie funkcjonowania określonego aspektu biznesowego. Przedsiębiorstwa funkcjonujące na międzynarodową skalę mogą korzystać z body leasingu, jako okresowego wsparcia własnego działu IT, np. w okresach wzmożonego obłożenia obowiązkami związanymi z migracją danych lub integracją oprogramowania.

Popularność body leasingu w sektorze IT wynika z tego, że jest on korzystny zarówno dla software house’u jak i samych przedstawicieli zawodów IT. Software house może w ten sposób elastyczne zarządzać wydatkami w czasie, kiedy akurat projektów jest mniej i nie musi ponosić stałych kosztów zatrudnienia. Specjaliści mają więcej swobody i mogą poszukiwać nowych wyzwań na rynku, aby zachować przewagę konkurencyjną w postaci stale doskonalonych umiejętności.

Body leasing a outsourcing. To samo, ale inaczej?

Body leasing jest rodzajem outsourcingu. Kluczowa różnica między tymi dwiema formami współpracy polega na tym, że w pierwszym przypadku zlecane jest wykonywanie określonych zadań związanych z informatyzacją przedsiębiorstwa. Z kolei typowy outsourcing oznacza najczęściej delegowanie kompleksowej obsługi IT na rzecz innego podmiotu.

O ile umowy outsourcingu często zawierane są na długi czas, nawet kilka lat, umowa o body leasing może być zawarta nawet na kilka dni lub tygodni. Po wykonaniu zadania pracownik po prostu wraca do firmy macierzystej, która wystawia fakturę za świadczoną usługę.

Body leasing a praca tymczasowa

Kwestie dotyczące zagadnienia jakim jest praca tymczasowa są uregulowane w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Określa ona zasady związane z zatrudnianiem pracowników tymczasowych przez agencje pełniące rolę pracodawców, a także reguły kierowania pracowników do pracy.

W przypadku pracy tymczasowej mówi się o trzech podmiotach: pracowniku, agencji pracy tymczasowej i pracodawcy użytkowniku. Ostatni z wymienionych podmiotów wyznacza pracownikowi zadania, a także kontroluje ich wykonanie. Pracownik jest związany stosunkiem pracy z agencją, natomiast swoje obowiązki wykonuje na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

Body leasing a praca tymczasowa — różnice

Body leasing nie jest tym samym co praca tymczasowa, choć trzeba przyznać, że oba modele współpracy są do siebie podobne i czasami ich rozgraniczenie bywa trudne. Podstawową różnicą pomiędzy nimi jest jednak to, że pracę tymczasową regulują przepisy prawa, a dokładniej ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Z kolei pojęcie body leasingu oraz prawa i obowiązki wynikające z jego zastosowania nie zostały doprecyzowane w żadnych przepisach. Ten stosunek współpracy nie doczekał się jeszcze całościowego ujęcia i bazuje na zasadzie swobody umów wynikającej z Kodeksu cywilnego

Z ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wynika też m.in., że pracę tymczasową na rzecz jednego pracodawcy użytkownika można wykonywać łącznie przez 18 miesięcy w okresie obejmującym kolejnych 36 miesięcy. Z kolei współpraca oparta na body leasingu nie ma takich ograniczeń. Z uwagi na to, że nie jest dokładnie regulowana, zapewnia większą swobodę.

Najważniejszą różnicą jest jednak to, że przypadku pracy tymczasowej agencja może zatrudniać pracowników jedynie w oparciu o umowę o pracę (i to na czas określony). W przypadku body leasingu stosowanego w branży IT najczęściej mamy do czynienia z pracownikami rozumianymi bardzo szeroko, tj. pracującymi w oparciu umowy o pracę (zgodnie z Kodeksem prac) ale także na podstawie każdej innej umowy cywilnoprawnej, włączając w to umowy o świadczenie usług w modelu B2B.

Jakie są zalety body leasingu?

Wypożyczenie pracownika to dla firmy szereg korzyści zarówno finansowych, jak i związanych realizacją procesów biznesowych. Dlaczego warto zdecydować się na body leasing?

Efektywność

Dla firmy decydującej się na body leasing zasadniczą zaletą jest gwarancja, że otrzyma ona pracownika, którego kwalifikacje są dopasowane do konkretnych wymagań. Nie ma tutaj ryzyka niedopasowania umiejętności do stanowiska.

Body leasing pozwala na błyskawiczne uzupełnienie braków kadrowych w przeciwieństwie do długotrwałej rekrutacji. Nabór na etat potrafi trwać nawet wiele miesięcy zwłaszcza, gdy firma poszukuje osoby z określonymi kwalifikacjami i doświadczeniem.

Oszczędność

Outsourcing personalny oznacza także oszczędność. Firma szukająca specjalisty nie marnuje czasu i środków na samodzielne prowadzenie rekrutacji lub skorzystanie z agencji headhunterskiej. Software house przyjmuje na siebie obowiązek dostarczenia osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Oszczędność polega również na tym, że na czas współpracy specjalista pracuje na rzecz klienta i wykonuje swoje obowiązki pod jego nadzorem, ale nie powstaje relacja taka, jak w przypadku stosunku pracy. Dla klienta forma zatrudnienia danego specjalisty IT nie ma znaczenia ponieważ i tak opłaca on fakturę wystawioną bezpośrednio przez software house. Nawet jeżeli outsourcuje się kilku pracowników, wszyscy oni są rozliczani jedną fakturą. Rozliczanie się w modelu B2B jest dla firmy znacznie korzystniejszym rozwiązaniem niż standardowa umowa o pracę.

Kwota jaką za usługę płaci firma korzystająca z body leasingu pokrywa wynagrodzenie specjalistów oraz prowizję pośrednika, który udostępnia ich usługi.

Elastyczność i mniejsze ryzyko kłopotów z dostępem do personelu

Body leasing ułatwia skalowalność prowadzonego biznesu. Firma praktycznie z dnia na dzień może uzupełnić pulę specjalistów lub zredukować ją, dopasowując do aktualnych potrzeb. Dzięki temu nie ponosi niepotrzebnych kosztów przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego poziomu wydajności.

Umowa na body leasing redukuje także ryzyko braku dostępności do wykwalifikowanej kadry. W razie choroby lub niedyspozycji profesjonalisty z innej przyczyny software house ma obowiązek w krótkim czasie zapewnić zastępstwo (zwykle pod rygorem odpowiedzialności z tytułu kary umownej zastrzeżonej w umowie). Dzięki temu maleje też ryzyko opóźnień przy tworzeniu projektów.

Uwolnienie własnych zasobów informatycznych

Firma, która decyduje się na body leasing, może skoncentrować swoje zasoby na innych projektach, a tym samym zwiększyć wolumen przyjmowanych zamówień i wygenerować większy przychód. Korzystanie z wyspecjalizowanego personelu to także możliwość poszerzenia wachlarza obsługiwanych zleceń.

Wady body leasingu

Czy można powiedzieć, że body leasing jest rozwiązaniem idealnym? Niestety nie. Przede wszystkim firma korzystająca z pomocy specjalistów nie ma kontroli nad pracownikami, a z formalnego punktu widzenia nie może wydać im wiążącego polecenia, ponieważ nadal osoby te zatrudnia software house.

Niekiedy może się też okazać, że konflikt kultur organizacyjnych niepotrzebnie obniża jakość wykonanej pracy, ponieważ outsourcowani pracownicy nie zawsze identyfikują się ze specyfiką danej firmy. Aby zapobiec spadkowi wydajności, coraz więcej software house’ów wdraża w swoim modelu biznesowym zasadę culture fit, czyli integracji na poziomie organizacyjnym. Im sprawniej działa culture fit, tym większa szansa, że specjaliści „dostarczeni” w ramach body leasingu staną się częścią zespołu, którego członkowie nie będą ze sobą niepotrzebnie rywalizowali.

Czy body leasing zawsze oznacza niższe koszty?

Warto też pamiętać, że czas pracy profesjonalisty z reguły będzie kosztował więcej, jeżeli jest krótki niż w przypadku współpracy trwającej dłuższy czas. Dlatego body leasing doskonale sprawdza się jako narzędzie do optymalizacji wydajności firmy i pozwala na przyspieszenie realizacji projektów, ale niekoniecznie będzie rozwiązaniem budżetowym. Nie jest też modelem biznesowym, który najlepiej sprawdzi się długofalowo.

Jak sprawić, aby body leasing był skuteczny?

Bazą sprawnie funkcjonującego body leasingu jest dobrze skonstruowana umowa body leasingowa. To istotne zarówno z punktu zamawiającego, jak i firmy, która dostarcza specjalistów IT. Precyzyjne zidentyfikowanie praw, obowiązków oraz zakresu odpowiedzialności każdej ze stron pozwala na efektywną współpracę i uniknięcie ryzyka sporu sądowego. Rozważając zastosowanie body leasingu warto wziąć pod uwagę takie aspekty , jak:

 • potrzeby firmy zakresie usług IT – zarówno te aktualne, jak i w określonym horyzoncie czasowym;
 • zakres i specyfikę prowadzonych projektów oraz związane z nimi wymagania względem personelu;
 • budżet, jaki zamawiający jest w stanie przeznaczyć na body leasing.

Decyzja o wdrożeniu określonego modelu obsługi projektów IT powinna być poprzedzona dokładną analizą potrzeb i możliwości zamawiającego. Może się okazać, że w danym przypadku body leasing nie będzie najlepszym możliwym rozwiązaniem lub sprawdzi się jedynie przez krótki czas.

Kancelaria Linke Kulicki specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów działających w sektorze IT. Dla naszych klientów przygotowujemy umowy body leasingu, a także negocjujemy warunki współpracy tak, aby w możliwie największym stopniu zabezpieczyć interesy reprezentowanego podmiotu. Dzięki pomocy naszych prawników body leasing stanie się rozwiązaniem efektywnym, a przede wszystkim bezpiecznym.

Potrzebujesz wzoru umowy body leasingu uwzględniającej Twoją specyficzną sytuację? Napisz do mnie!  Administratorem danych osobowych jest Linke Kulicki Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31 / lok. 54, 00-893 Warszawa, NIP 1182211564, KRS 0000852943 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przekazywania Pani/Panu informacji handlowych drogą elektroniczną. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu zgody lub po zakończeniu prowadzenia działań marketingowych lub wysyłki informacji handlowych przez Administratora. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, dostępu do informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: biuro@linkekulicki.pl. Pani/Pana dane będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku podane cele nie będą mogły być zrealizowane.

  Łukasz Kulicki

  Autor: Łukasz Kulicki

  Radca prawny, Partner w Kancelarii Linke Kulicki specjalizującej się w obsłudze prawnej firm z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową. Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i umów body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej.

  0
   0
   Koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu