Koszyk

Pomagając firmom IT świadcząc dla nich usługi prawne zorientowałem się, że często – szczególnie na początku działalności – nie wiedzą jakie mają (lub zaraz będą mieć) potrzeby w tym zakresie. Przez bloga najczęściej trafiają do mnie firmy, które mają potrzebę przygotowania lub analizy umowy IT. Przykładowo mają nowego klienta i chcą przedstawić mu już nowy draft umowy. Jednak to zdecydowanie nie wszystkie obszary, w których możesz potrzebować prawnika i pomocy prawnej prowadząc firmę IT.

Jak rozumiem firmy IT?

Zacznijmy od tego jakie firmy są firmami IT. Oczywiście jest to moja propozycja i na pewno nie będzie wyczerpująca. Jednak będzie stanowiła większość przypadków.

Software house – czyli firmy wytwarzające programy komputerowe i aplikacje dla klientów zewnętrznych.

Firmy zajmujące się body leasingiem – czyli podmioty, które zajmują się wypożyczaniem programistów lub specjalistów IT do swoich klientów. Z jednej strony zatrudniają ich (najczęściej na umowach B2B) i od razu delegują do pracy do zewnętrznego podmiotu.

Firmy IT tworzące swoje produkty – czyli firmy technologiczne, które tworzą swój produkt cyfrowy. Przykładowo może być to system CRM, czat, usługę oferowaną w modelu software as a service (SaaS)

Firmy świadczące usługi IT – czyli firmy, których celem nie jest stworzenie programu ale świadczenie usługi. Przykładowo może to być świadczenie usług serwisowych (SLA), usług w zakresie integracji różnych systemów czy też doradztwa biznesowego w zakresie IT. W takich firmach z prawnego punktu widzenia nie ważny jest efekt ale staranne i profesjonalne działanie.

Jakie potrzeby prawne może mieć Twoja firma IT?

Potrzeby prawne jakie może mieć Twoja firma IT można podzielić na kilka podstawowych kategorii:

 1. umowy z klientami,
 2. umowy z pracownikami,
 3. obsługa prawna spółki,
 4. ochrona danych osobowych,
 5. własność intelektualna,
 6. dochodzenie wierzytelności i spory sądowe,
 7. doradztwo podatkowe.

Umowy z klientami

W tej kategorii chodzi m.in. o: umowy wdrożeniowe systemów IT, umowy serwisowe (SLA), umowy ramowe na świadczenie usług IT, umowy o zachowaniu poufności (NDA), umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych i umowy licencji.

Umowy z pracownikami

W tej kategorii chodzi m.in. o: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracy (b2b), umowy o zachowaniu poufności (NDA), umowy o zakazie konkurencji, umowy o zakazie zatrudniania, umowy dotyczące powierzenia mienia firmowego.

Obsługa prawna spółki

W tej kategorii chodzi m.in. o zakładanie i likwidację spółek (najczęściej sp. z o.o. lub spółki akcyjnej i prostej spółki akcyjnej), tworzenie protokołów z posiedzeń zgromadzeń wspólników, zarządów i rad nadzorczych, tworzenie dokumentów potrzebnych do zamknięcia roku obrotowego w spółce, tworzenie uchwał organów spółki, pomoc przy sporach korporacyjnych między wspólnikami, tworzenie umów inwestycyjnych i pomoc przy dokapitalizowaniu spółki (inwestor, pożyczka, dopłaty).

Ochrona danych osobowych

W tej kategorii chodzi m.in. o wdrożenia RODO w firmie, tworzenie i pomoc w aktualizacji polityk bezpieczeństwa, rejestrów czynności przetwarzania, rejestrów kategorii, rejestrów powierzeń, obsługa prawna incydentów związanych z danymi osobowymi, reprezentacja w zakresie ochrony danych osobowych przez klientami oraz przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, tworzenie umów powierzeń przetwarzania danych osobowych oraz oraz w sądach administracyjnych.

Własność intelektualna

W tej kategorii chodzi m.in. o tworzenie umów przeniesienia autorskich praw majątkowych, umów licencji wyłącznej, umów licencji niewyłącznej, ochronę know how, ochronę w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji (m.in. w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji), ochronę znaków towarowych (słownych, graficznych, słowno-graficznych)

Dochodzenie wierzytelności i spory sądowe

W tej kategorii chodzi m.in. o przygotowywanie wezwań do zapłaty, przygotowywanie pozwów o zapłatę, reprezentacja w sądzie w postępowaniach (np. o zapłatę, pracowniczych, związanych z nieuczciwą konkurencją, o odszkodowania, o zapłatę kar umownych).

Doradztwo podatkowe

W tej kategorii chodzi m.in. o asystę prawno-podatkową w obszarze rozliczeń spółki, wykorzystywanie nowych rozwiązań podatkowych, doradztwo w zakresie ulgi IP BOX, występowanie o wydanie podatkowych interpretacji indywidualnych, reprezentacja w sprawach podatkowych przez naczelnikami urzędów skarbowych oraz w sądach administracyjnych.

Potrzebujesz wsparcia radcy prawnego? Napisz do mnie!  Administratorem danych osobowych jest Linke Kulicki Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31 / lok. 54, 00-893 Warszawa, NIP 1182211564, KRS 0000852943 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przekazywania Pani/Panu informacji handlowych drogą elektroniczną. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu zgody lub po zakończeniu prowadzenia działań marketingowych lub wysyłki informacji handlowych przez Administratora. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, dostępu do informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: biuro@linkekulicki.pl. Pani/Pana dane będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku podane cele nie będą mogły być zrealizowane.

  Łukasz Kulicki

  Autor: Łukasz Kulicki

  Radca prawny, Partner w Kancelarii Linke Kulicki specjalizującej się w obsłudze prawnej firm z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową. Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i umów body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej.

  0
   0
   Koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu