Umowa NDA o zachowaniu poufności [PL/EN]

149,00 249,00  (z VAT)

Szablon umowy NDA o zachowaniu poufności (NDA, non disclosure agreement) w zakresie realizowanego projektu IT.

Wzór umowy NDA o zachowaniu poufności może być wykorzystywany jako niezależna umowa lub też jako załącznik do umowy umowy głównej (np. umowy wdrożeniowej, SLA lub umowy o świadczenie usług programistycznych). Z szablonu umowy NDA mogą korzystać zarówno zamawiający jak i wykonawcy (software house’y i programiści freelancerzy).

Szablon umowy NDA zawiera wszystkie najważniejsze elementy, które powinny zostać poruszone w umowie o zachowaniu poufności. Umowa została opatrzona moimi komentarzami i jest w pełni edytowalna. Dodatkowo otrzymujesz dostęp do aktualizacji dokumentów. Umowa jest gotowa do natychmiastowego zastosowania i została przetestowana przez dziesiątki moich klientów.

Wzór umowy dostępny jest w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej. Wariant EN zawiera wzór umowy w języku angielskim. Istnieje możliwość zakupu obu wersji językowych – należy wybrać wariant produktu PL+EN.

Pamiętaj, że jest to ustandaryzowany wzór umowy, który może wymagać zmian uwzględniających Twoją specyficzną sytuację. Jeśli interesuje Cię indywidualne przygotowanie umowy szytej na miarę napisz do mnie – lukasz@umowywit.pl

SKU: Brak danych Kategorie: , ,

NDA – umowa nda wzór

Każdy przedsiębiorca prędzej czy później będzie zmuszony podpisać umowę o zachowaniu poufności, czy to to jako strona otrzymująca czy udostępniająca informacje poufne swojemu kontrahentowi. Istotą tej umowy jest ochrona informacji, które mają wartość gospodarczą przed ich ujawnieniem stronom trzecim. Umowę o zachowaniu poufności NDA podpisuje się najczęściej w formie oddzielnego dokumentu przed podjęciem współpracy, np. w zakresie realizacji projektu IT.

Umowa NDA wzór

Co powinno znaleźć się w modelowej umowie NDA o zachowaniu poufności (umowa NDA, non-disclosure agreement)? Przy tworzeniu takiego rodzaju kontraktu nie można zapomnieć o:

  1. precyzyjnym określeniu czym są informacje poufne,
  2. wskazaniu na czym ma polegać zachowanie poufności przekazanych informacji,
  3. wskazaniu okresu obowiązywania umowy,
  4. określeniu wyłączeń od obowiązku zachowania poufności,
  5. określeniu ewentualnych kar umownych za złamanie zobowiązania do zachowania poufności.

Informacje poufne w umowie NDA

Kluczowym elementem każdej umowy NDA jest zdefiniowanie informacji poufnych. Warto w tym przypadku posiłkować się ustawową definicją tajemnicy przedsiębiorstwa. Warto jednak pamiętać, że informacjami poufnymi mogą być każde informacje, które zostaną oznaczone jako poufne, chociażby nie stanowiły tajemnicy przedsiębiorstwa. Zazwyczaj jednak informacjami poufnymi nie są informacje podane do publicznej wiadomości.

Zachowanie poufności w umowie NDA

Umowa o zachowaniu poufności powinna wskazywać także, która ze stron jest do tej poufności zobowiązana. Częstą praktyką jest także przygotowywanie NDA dwustronnego, w której obie strony są stronami ujawniającymi i otrzymującymi informacje poufne.

Dodatkowo umowa o zachowaniu poufności powinna precyzować do czego zobowiązuje się strona otrzymująca informacje poufne np. brak wykorzystywanie informacji poufnych w celach innych niż współpraca stron lub nakaz odpowiedniego przeszkolenia swojego personelu i podpisania z nim stosownych oświadczeń o poufności.

Wyłączenia w umowie NDA

Zazwyczaj umowy NDA zawierają katalog wyłączeń. Chodzi o sytuacje, w których strona zobowiązana do zachowania poufności będzie mogła ujawnić informacje poufne. Przykładowo może być to sytuacja, w której jedna strona chce skorzystać z usług doradczych (np. radcy prawnego) lub musi ujawnić informacje, z uwagi na to, że zobowiązują ją do tego przepisy prawa.

Kary umowne w umowie NDA

Bardzo często umowy o zachowaniu poufności zawierają sankcję w postaci kary umownej za złamanie zobowiązania do zachowania poufności. 

Informacje dodatkowe

Wersja językowa

PL, EN, PL+EN

Może spodoba się również…