Analiza umowy B2B w IT

Jako prawnik zajmujący się prawem IT, umowami IT i nowymi technologiami najczęściej spotykam się z zapytaniami dotyczącymi analizy umowy B2B. Sytuacja w większości przypadków wygląda następująco: programista chce zmienić pracę, po rozmowie rekrutacyjnej otrzymuje wzór umowy stosowany przez konkretną firmę, która ma być zleceniodawcą, i szuka pomocy w analizie tej umowy.

Co ciekawe na przestrzeni ostatnich lat obserwuję znaczący wzrost zainteresowania analizą umowy b2b. Zwiększa się świadomość programistów odnośnie tego, że umowę w ogóle można (a w większości przypadków nawet wypada) negocjować, oraz tego co warto negocjować i na co zwrócić uwagę.

 

Oto moja podstawowa lista trzech obszarów, na które powinieneś zwrócić uwagę negocjując umowę z przyszłym zleceniodawcą (kontraktorem, firmą zajmującą się body leasingiem, korporacją/firmą zatrudniającą do wewnętrznego działu IT lub software housem):

Wypowiedzenie/rozwiązanie umowy

Postanowienia dotyczące rozwiązania umowy, w tym jej wypowiedzenia są standardem. Jednak zleceniodawcy potrafią wprowadzić postanowienia, zgodnie z którymi mogą wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku gdy będziecie ją naruszali.

Czasami opisują to generalnie – w grę więc wchodzi potencjalnie każde naruszenie – a czasami wskazują konkretne postanowienia, które z ich perspektywy są najważniejsze (np. złamanie NDA). W większości takich umów zleceniodawcy nie wprowadzają analogicznej możliwości wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym dla programistów.

Pod tym względem umowa jest najczęściej niesymetryczna. Pamiętaj, że takie samo rozwiązanie może dotyczyć także Ciebie. Przykładowo możesz negocjować wprowadzenie wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy zleceniodawca spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia o ustaloną liczbę dni.

Autorskie prawa majątkowe

Firmy zatrudniające programistów w większości przypadków wpisują do umów b2b klauzulę przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów, które zostały przez nich stworzone w trakcie trwania współpracy. Nie ma w tym nic dziwnego. Jednak diabeł tkwi w szczegółach. Takie poprawnie przygotowane klauzule są dosyć obszerne.

Najważniejszy z Twojego punktu widzenia jako programisty jest element związany z momentem przeniesienia autorskich praw majątkowych na firmę. Zleceniobiorca w 99% przypadków będzie chciał aby moment ten był wyznaczony na moment ustalenia (w uproszczeniu – stworzenia) dzieła lub na moment przekazania go zleceniobiorcy.

Postanowienie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych może być jednak dodatkowym zabezpieczeniem zapłaty wynagrodzenia. W tym celu warto określić moment przeniesienia autorskich praw majątkowych na moment zapłaty wynagrodzenia przez zamawiającego. Przed tym momentem nie będzie mógł on komercyjnie używać tego co stworzysz, a to dla niego jest najważniejsze.

Odpowiedzialność

Do tej pory spotykam się z programistami, którzy cieszą się, że w ich umowie b2b nie ma mowy o zasadach odpowiedzialności. W ich mniemaniu jeśli nic nie ma to znaczy, że nie ma też odpowiedzialności. Nic bardziej mylnego! Jest – i to w nieograniczonym zakresie! Jest to wymarzona sytuacja dla firmy, która Ciebie ,,zatrudnia” na umowie b2b.

Jak więc powinieneś zareagować na taką sytuację? W pierwszej kolejności musisz wiedzieć, że odpowiedzialność w ogólne można ograniczyć lub wręcz wyłączyć. Idealnym rozwiązaniem jest gdy odpowiedzialność z tytułu szkody rzeczywistej jest ograniczona do konkretnej kwoty lub krotności wynagrodzenia a odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści wyłączona.

W przypadku umów o dzieło warto zadbać także o wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Takie wyłączenia powinny mieć furtkę dla zamawiającego/zleceniobiorcy na wypadek gdybyś wyrządził szkodę umyślnie lub przez rażące niedbalstwo.

Sprawdzenie umowy B2B przez prawnika IT – napisz do mnie!  A może chcesz zamówić stworzony przeze mnie wzór umowy IT?

  • Promocja!

   Pakiet wzorów umów dla software house’u/firmy IT [PL/EN]

   1199,00 1999,00  (z VAT)
  • Pakiet RODO dla software house’u

   799,00  (z VAT)
  • Umowa na wdrożenie systemu informatycznego [PL/EN]

   599,00 799,00  (z VAT)
  • Umowa ramowa na świadczenie usług programistycznych z zamówieniami [PL/EN]

   599,00 799,00  (z VAT)
  • Umowa o zakazie konkurencji [PL/EN]

   199,00 299,00  (z VAT)
  • Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych [PL/EN]

   249,00 399,00  (z VAT)
  • Umowa NDA o zachowaniu poufności [PL/EN]

   149,00 249,00  (z VAT)
  • Umowa o świadczenie usług programistycznych [PL/EN]

   599,00 799,00  (z VAT)
  • Umowa założycielska (founders agreement) [PL/EN]

   499,00 699,00  (z VAT)
  • Umowa licencyjna na oprogramowanie [PL/EN]

   249,00 399,00  (z VAT)
  • Umowa SaaS o świadczenie usług chmurowych [PL/EN]

   599,00 799,00  (z VAT)
  • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych [PL/EN]

   99,00 149,00  (z VAT)