Umowa ramowa na świadczenie usług programistycznych z zamówieniami [PL/EN]

599,00 799,00  (z VAT)

Szablon ramowej umowy na świadczenie usług programistycznych wraz z zamówieniami. 

Znajdzie zastosowanie przy realizacji wszystkich projektów IT, w których strony współpracują ze sobą na stałe. Dzięki temu, że jest to umowa ramowa z zamówieniami, można ją zastosować zarówno w sytuacji gdy strony nie znają końcowego rezultatu prac oraz rozliczają się na podstawie przepracowanego czasu (time and material) jak i w sytuacji gdy ustalona jest szczegółowa specyfikacja zlecanych prac.

Z szablonu mogą korzystać zarówno zamawiający jak i wykonawcy (software house’y i programiści freelancerzy). Szablon zawiera wszystkie najważniejsze elementy, które powinny zostać poruszone w umowie ramowej. Umowa została opatrzona moimi komentarzami i jest w pełni edytowalna. Dodatkowo otrzymujesz dostęp do aktualizacji dokumentów. Umowa jest gotowa do natychmiastowego zastosowania i została przetestowana przez dziesiątki moich klientów.

Wzór umowy dostępny jest w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej. Wariant EN zawiera wzór umowy w języku angielskim. Istnieje możliwość zakupu obu wersji językowych – należy wybrać wariant produktu PL+EN.

Pamiętaj, że jest to ustandaryzowany wzór umowy, który może wymagać zmian uwzględniających Twoją specyficzną sytuację. Jeśli interesuje Cię indywidualne przygotowanie umowy szytej na miarę napisz do mnie – lukasz@umowywit.pl

Umowa b2b ramowa programista wzór

Umowa ramowa o świadczenie usług programistycznych jest obecnie jedną z najczęściej wykorzystywanych umów w branży IT. Jest to umowa, która co do zasady jest umową starannego działania (umowa zlecenia). Umowa ta nie przewiduje szczegółowo jakie usługi mają być świadczone przez wykonawcę. Strony określają jedynie w sposób ogólny charakter tych usług. Szczegółowy przedmiot danej usługi jest precyzowany dopiero w konkretnym zamówieniu. Warto więc pamiętać, że zamówienie może mieć zarówno charakter usługowy (tj. starannego działania) jak i taki, w którym wykonawca ma osiągnąć konkretny efekt sprecyzowany w specyfikacji (umowa o dzieło).

Co powinno znaleźć się w modelowej umowie body leasingu? Przy tworzeniu takiego rodzaju kontraktu nie można zapomnieć o:

 1. dobrym określeniu przedmiotu umowy,
 2. zasady składania zamówień,
 3. ew. określeniu zasad odpowiedzialności,
 4. postanowieniu dot. własności intelektualnej,
 5. postanowieniu o poufności,
 6. postanowieniu o zakazie zatrudniania pracowników firmy body leasingowej,
 7. postanowieniu o ochronie danych osobowych,
 8. okres obowiązywania umowy i zamówień.

Przedmiot umowy ramowej o świadczenie usług programistycznych

Przedmiotem umowy o świadczenie usług programistycznych jest zobowiązanie wykonawcy do realizacji na rzecz zamawiającego usług lub prac określanych każdorazowo w zamówieniu. Zamówienie może mieć charakter umowy o dzieło, tj. wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia konkretnego efektu na rzecz zamawiającego, w określonym czasie i na podstawie dokładnie sprecyzowanej specyfikacji. Zamówienie może mieć także charakter usługowy (umowa zlecenia), w której wykonawca zobowiązuje się do  świadczenia konkretnie wymienionych usług, w określonym czasie nie odpowiadając za efekt.

Zasady składania zamówień w umowie ramowej o świadczenie usług programistycznych

Kluczem ramowej umowy na świadczenie usług programistycznych jest wskazanie zasad składania zamówień przez zamawiającego i akceptowania ich przez wykonawcę. W standardowym zamówieniu określić należy co najmniej:

 1. specyfikację oprogramowania które ma zostać wykonane na podstawie zamówienia lub zakres usług,
 2. termin lub harmonogram wykonania Zamówienia,
 3. wysokość i terminy zapłaty Wynagrodzenia,
 4. zasady odbioru prac,
 5. inne – zgodnie z zapotrzebowaniem.

Odpowiedzialność w umowie ramowej o świadczenie usług programistycznych

Ta część umowy ramowej o świadczenie usług programistycznych jest bardzo ważna szczególnie dla wykonawców. Strony mogą z góry określić w umowie ramowej zasady i limity ponoszenia odpowiedzialności przez wykonawców lub przenieść te postanowienia do każdorazowych negocjacji przy składaniu poszczególnych zamówień. W tym kontekście można ustalić m.in. zasady odpowiedzialności w zakresie szkody rzeczywistej, utraconych korzyści, rękojmi, gwarancji lub działania siły wyższej.

Własność intelektualna w umowie ramowej o świadczenie usług programistycznych

Standardową klauzulą w umowach ramowych o świadczenie usług programistycznych jest postanowienie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do utworów wykonanych przez programistów. Firma wytwarzająca oprogramowanie powinna więc zadbać aby takie prawa otrzymywać od swoich programistów aby następnie móc je skutecznie przenieść na zamawiającego. Więcej o własności intelektualnej możesz przeczytać w tym artykule

Poufność, zakaz zatrudniania i dane osobowe w umowie o świadczenie usług programistycznych

Jeśli strony nie podpisały odrębnej umowy o zachowaniu poufności należy zadbać o tę kwestię w treści ramowej umowy na świadczenie usług programistycznych, tj. wskazać co strony rozumieją poprzez informacje poufne i tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wskazać zasady zachowania poufności i ew. wyłączenia o tego zobowiązania. 

Z uwagi na to, że kluczowym zasobem każdej firmy zajmującej się realizacją projektów IT i wytwarzaniem oprogramowania są jej specjaliści, zamawiający zazwyczaj zobowiązuje się do niezatrudniania na jakiejkolwiek podstawie personelu wykonawcy przez ustalony okres.

Ramowa umowa na świadczenie usług programistycznych powinna także precyzować zasady ochrony danych osobowych.

Okres obowiązywania umowy o świadczenie usług programistycznych i zamówień

W ramowej umowie na świadczenie usług programistycznych należy sprecyzować nie tylko okres wypowiedzenia samej umowy ramowej ale także wskazać czy zamówienia obowiązujące w okresie wypowiedzenia lub po upływie tego okresu mają zostać dokończone czy też automatycznie mają ulec skróceniu.  

Informacje dodatkowe

Wersja językowa

PL, EN, PL+EN

Może spodoba się również…