Koszyk

W ostatnim czasie w niemal każdym zakątku Internetu wiele osób dyskutowało o nowym produkcie firmy Open AI. Jak wskazuje firma wytrenowali oni model o nazwie ChatGPT, który wchodzi w interakcje z użytkownikami w sposób konwersacyjny (w formie czatu). Format dialogu umożliwia ChatGPT odpowiadanie na dodatkowe pytania, przyznanie się do błędów, kwestionowanie błędnych przesłanek, odrzucanie niewłaściwych próśb itp. Produkt ten został okrzyknięty rewolucją i kamieniem milowym w rozwoju sztucznej inteligencji (AI).

Narzędzie to szybko zaczęło być testowane przez programistów. Okazało się, że wpisując komendę z poleceniem napisania fragmentu kodu lub aplikacji ChatGPT dawał sensowne wyniki z działającym kodem. Coś co wcześniej zajmowało więcej czasu programiście nagle można zrobić w kilka minut.

Od strony biznesowej i prawnej takie potencjalne działania programistów w projektach komercyjnych mogą być problematyczne dla firm ich zatrudniających. Do najczęściej wymienianych kwestii można zaliczyć:

 • błędne obliczenia,
 • brak podawania źródła informacji a co za tym idzie ewentualne problemy związane z własnością intelektualną i autorskimi prawami majątkowymi,
 • błędne odpowiedzi na zadawane pytania,
 • tworzenie potencjalnie wiarygodnego ale w dalszej perspektywie niepoprawnego kodu.

Podane wyżej przykłady powodują, że firmy tworzące oprogramowanie już teraz wprowadzają konkretne postanowienia do swoich umów zawieranych z programistami, które zakazują wykorzystywania narzędzi AI do tworzenia treści i kodu programistycznego.

Poniżej znajdziesz przykład takiej klauzuli, które stosowane są na rynku amerykańskim:

Wersja ENG:

“Content Generation Tool” means the product known as GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) and any other tool that automatically generates content using artificial intelligence technologies trained, in whole or in part, using data and material as to which third parties may assert ownership. Contractor shall comply with Company’s policy prohibiting use of Content Generation Tools in the course of Contractor’s provision of services hereunder.

Wersja PL:

„Narzędzie generowania treści” oznacza produkt znany jako GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) oraz wszelkie inne narzędzia, które automatycznie generują treści przy użyciu technologii sztucznej inteligencji, wytrenowanych, w całości lub w części, przy użyciu danych i materiałów, co do których, podmioty trzecie mogą mieć roszczenia w zakresie własności. Zleceniobiorca będzie przestrzegać polityki Spółki zabraniającej korzystania z narzędzi generowania treści w trakcie świadczenia przez Zleceniobiorcę usług na podstawie niniejszej Umowy.

Negocjujesz umowę z zagranicznym Klientem i potrzebujesz wsparcia prawnika? Napisz do mnie!  Administratorem danych osobowych jest Linke Kulicki Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31 / lok. 54, 00-893 Warszawa, NIP 1182211564, KRS 0000852943 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przekazywania Pani/Panu informacji handlowych drogą elektroniczną. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu zgody lub po zakończeniu prowadzenia działań marketingowych lub wysyłki informacji handlowych przez Administratora. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, dostępu do informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: biuro@linkekulicki.pl. Pani/Pana dane będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku podane cele nie będą mogły być zrealizowane.

  Łukasz Kulicki

  Autor: Łukasz Kulicki

  Radca prawny, Partner w Kancelarii Linke Kulicki specjalizującej się w obsłudze prawnej firm z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową. Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i umów body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej.

  0
   0
   Koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu