Koszyk

Przedmiot umowy wdrożeniowej

Umowa wdrożeniowa dotycząca projektów IT jest zazwyczaj wieloetapowa i zawiera różne elementy. Powinny one znaleźć odzwierciedlenie w jednym z pierwszych paragrafów umowy wdrożeniowej, tj. części dotyczącej przedmiotu umowy.

Przyjrzyjmy się zatem co może wchodzić w skład przedmiotu umowy wdrożeniowej.

Artykuł jest częścią serii dotyczącej umowy wdrożeniowej, poniżej znajdziesz odnośniki do pozostałych wpisów. Jeśli, któryś z artykułów nie jest jeszcze podlinkowany, oznacza to, że wpis dotyczący tego zagadnienia pojawi się na blogu w najbliższej przyszłości.

Analiza przedwdrożeniowa

Zdarza się, że przed przystąpieniem do właściwego wdrożenia programu komputerowego u zamawiającego, trzeba najpierw przeprowadzić analizę przedwdrożeniową.

Badane są wtedy dokładne potrzeby zamawiającego oraz jego infrastruktura. Często dopiero po wykonaniu takiej analizy wiadomy będzie dokładny koszt wdrożenia oraz kształt wdrażanego systemu.

Wykonanie systemu

Wykonanie systemu stanowi oś przedmiotu prawie każdej umowy wdrożeniowej. Mówię o “prawie każdej” z uwagi na to, że zdarzyć się może taka sytuacja, w której nie dochodzi do wykonania systemu “od zera” a jedynie wykorzystuje się system zewnętrznego dostawcy, który następnie dopasowuje się do wymagań zamawiającego.

Przykładem takiego wdrożenia może być wdrożenie systemu ERP. Jednak w zdecydowanej większości projektów IT w ramach wdrożenia wykonywane jest od podstaw oprogramowanie dedykowane konkretnemu zamawiającemu.

Własność intelektualna

Przedmiot umowy powinien także wskazywać czy umowa obejmuje także kwestie dotyczące własności intelektualnej. Sprowadza się to do wskazania czy przedmiotem umowy ma być przeniesienie autorskich praw majątkowych, udzielenie licencji czy też strony decydują się na model mieszany.

Usługi utrzymania (SLA)

Niezwykle często w ramach umowy wdrożeniowej strony ustalają także warunki późniejszego świadczenia przez wykonawcę usług utrzymania na rzecz zamawiającego. Taka informacja powinna więc mieć swoją wzmiankę w postanowieniu dotyczącym przedmiotu umowy. W takim wypadku zazwyczaj umowa utrzymaniowa (SLA, service level agreement), lub ogólne warunki świadczenia usług utrzymania, stanowią załącznik do umowy wdrożeniowej.

Usługi rozwoju

Przedmiot umowy bywa także często uzupełniany o kwestie związane z usługami rozwoju wytworzonego w ramach projektu oprogramowania. Takie usługi mogą dotyczyć np. konsultingu lub wprowadzania zmian w oprogramowaniu.

Wskazane przeze mnie powyżej elementy standardowego przedmiotu umowy wdrożeniowej stanowią najbardziej popularny szkielet każdego wdrożenia systemu IT. Jest on jednak często uzupełniany o inne, bardziej szczegółowe elementy jak np.:

 1. dostarczenie infrastruktury technicznej,
 2. instalacja i konfiguracja infrastruktury technicznej,
 3. dostarczenie oprogramowania podmiotów trzecich,
 4. wykonanie testów,
 5. przeprowadzenie warsztatów.

Administratorem danych osobowych jest Linke Kulicki Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31 / lok. 54, 00-893 Warszawa, NIP 1182211564, KRS 0000852943 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przekazywania Pani/Panu informacji handlowych drogą elektroniczną. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu zgody lub po zakończeniu prowadzenia działań marketingowych lub wysyłki informacji handlowych przez Administratora. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, dostępu do informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: biuro@linkekulicki.pl. Pani/Pana dane będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku podane cele nie będą mogły być zrealizowane.

Łukasz Kulicki

Autor: Łukasz Kulicki

Radca prawny, Partner w Kancelarii Linke Kulicki specjalizującej się w obsłudze prawnej firm z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową. Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i umów body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej.

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu