Koszyk

Niemal w każdym projekcie w branży IT, bez względu na to czy dotyczy to prac programistycznych, graficznych/UX, z zakresu architektury czy innych, główny wykonawca korzysta w jakimś zakresie z podwykonawców. Jest to rzecz zupełnie normalna. Nie każdy software house ma na tyle liczny i różnorodny pod kątem specjalizacji zespół aby samodzielnie podołać każdemu zleceniu. Z drugiej strony często jest tak, że klienci biją drzwiami i oknami i nie sposób im odmówić.

Artykuł jest częścią serii dotyczącej umowy wdrożeniowej, poniżej znajdziesz odnośniki do pozostałych wpisów. Jeśli, któryś z artykułów nie jest jeszcze podlinkowany, oznacza to, że wpis dotyczący tego zagadnienia pojawi się na blogu w najbliższej przyszłości.

Podwykonawcy w projektach IT

Na co jako wykonawca powinieneś zwrócić uwagę współpracując z podwykonawcami? W tym artykule dowiesz się o trzech, moim zdaniem najważniejszych, kwestiach w tym zakresie, tj.:

  1. przeniesieniu autorskich praw majątkowych,
  2. ochronie danych osobowych,
  3. zakresie odpowiedzialności za prace.

Kim jest podwykonawca?

Na początku warto jednak doprecyzować kim na gruncie prawa jest podwykonawca. W projektach IT będzie to każda osoba (np. freelancer prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą) lub firma, która na Twoje zlecenie jako głównego wykonawcy realizuje jakieś prace. W rozumieniu prawa będą to wszystkie podmioty pracujące dla Ciebie na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło i umowy współpracy (B2B). Za podwykonawców nie uważa się osób pracujących na podstawie umowy o pracę.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych

W przeważającej części projektów IT zamawiający chce aby wykonawca przeniósł na niego autorskie prawa majątkowe do utworów wykonanych w ramach swoich prac, m.in. do programu komputerowego.

Wobec tego każdy wykonawca powinien upewnić się, że umowy, które ma zawarte z podwykonawcami, mają ten sam zakres (lub szerszy) dotyczący przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Jednym słowem musisz mieć pewność, że otrzymałeś autorskie prawa majątkowe od podwykonawcy przed momentem przeniesienia ich dalej na klienta końcowego oraz że zakres tego przeniesienia pokrywa się z zakresem z umowy z zamawiającym.

Nie możesz przenieść na kogoś więcej praw niż sam posiadasz. W tym kontekście warto także zaznaczyć, że często umowy z podwykonawcami podpisywane są przez systemy do zdalnego zawierania umów, które nie stosują kwalifikowanych podpisów elektronicznych w rozumieniu polskiego prawa (np. DocuSign).

Pamiętaj, że przeniesienie autorskich praw majątkowych ważne jest tylko wtedy gdy zostało zawarte w formie pisemnej, tj. w formie papierowej z odręcznym podpisem lub w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych we współpracy z podwykonawcami jest kolejnym ważnym elementem, na który należy zwrócić uwagę. Najczęściej realizując projekt dla zamawiającego otrzymujesz od niego (jako administratora danych) dane osobowe. Stajesz się wtedy jego podmiotem przetwarzającym (procesorem).

Jeśli chcesz korzystać z podwykonawców najczęściej musisz im także powierzyć dane osobowe, które powierzył Ci wcześniej zamawiający. Dochodzi do tzw. dalszego powierzenia (podpowierzenia). Musi do niego dojść w drodze umowy i najczęściej po wyrażeniu zgody przez administratora.

Dodatkowo musisz liczyć się z odpowiedzialnością za podmiot, któremu podpowierzasz dane w wypadku wycieku.

 

Odpowiedzialność za prace

Ostatnim obszarem, na który wykonawca powinien zwrócić uwagę przy działaniu z podwykonawcami jest zakres odpowiedzialności. Podpisując umowę z zamawiającym każdy wykonawca przyjmuje na siebie pewną odpowiedzialność. Więcej o zasadach odpowiedzialności przeczytasz w tym artykule.

Aby uniknąć nieprzyjemnych zaskoczeń w razie niepowodzenia projektu, wykonawca powinien zadbać aby odpowiedzialność podwykonawcy względem niego była taka sama lub szersza niż odpowiedzialność wykonawcy względem zamawiającego. To samo tyczy się kar umownych. 

Administratorem danych osobowych jest Linke Kulicki Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31 / lok. 54, 00-893 Warszawa, NIP 1182211564, KRS 0000852943 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przekazywania Pani/Panu informacji handlowych drogą elektroniczną. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu zgody lub po zakończeniu prowadzenia działań marketingowych lub wysyłki informacji handlowych przez Administratora. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, dostępu do informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: biuro@linkekulicki.pl. Pani/Pana dane będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku podane cele nie będą mogły być zrealizowane.

Łukasz Kulicki

Autor: Łukasz Kulicki

Radca prawny, Partner w Kancelarii Linke Kulicki specjalizującej się w obsłudze prawnej firm z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową. Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i umów body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej.

0
    0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu