Koszyk

Harmonogram prac w umowie wdrożeniowej pełni funkcję operacyjną. Najczęściej jest to załącznik do umowy, który wskazuje w jakich terminach mają zostać wykonane poszczególne elementy tworzonego programu komputerowego. Harmonogram może przyjąć dwie postacie. Harmonogram może mieć charakter niewiążący oraz wiążący.

Artykuł jest częścią serii dotyczącej umowy wdrożeniowej, poniżej znajdziesz odnośniki do pozostałych wpisów. Jeśli, któryś z artykułów nie jest jeszcze podlinkowany, oznacza to, że wpis dotyczący tego zagadnienia pojawi się na blogu w najbliższej przyszłości.

Niewiążący harmonogram prac

W przypadku harmonogramu prac w umowie wdrożeniowej, który nie ma charakteru wiążącego wszystkie terminy oddania poszczególnych etapów prac – poza terminem końcowym – są terminami instruktażowymi. W przypadku gdy wykonawca przekroczy któryś z tych terminów, nie powinien z tego tytułu ponieść negatywnych konsekwencji. Niewiążący harmonogram prac pozwala stronom umowy wdrożeniowej na zapewnienie sobie pewnej przewidywalności.

Zamów wzory umów IT!

 • Umowa wdrożeniowa na system IT [PL/EN]

  599,00 799,00  (z VAT)
 • Promocja!

  Pakiet wzorów umów dla software house’u/firmy IT [PL/EN]

  1199,00 1999,00  (z VAT)

  Ostatnia najniższa cena przed zastosowaniem obniżki ceny: 1199,00 .

Wiążący harmonogram prac

Zupełnie inaczej ma się sprawa z harmonogramem prac, który jest wiążący. W tym przypadku każdy termin wpisany do harmonogramu ma charakter wiążący. Oznacza to, że wykonawca będzie odpowiadał za opóźnienie lub zwłokę w jego dotrzymaniu.

W harmonogramie tego typu wykonawcy często próbują zawrzeć klauzulę, która będzie pozwalała im na przesunięcie prac o konkretną liczbę dni.

W przypadku harmonogramu wiążącego zazwyczaj jego niedotrzymanie wiąże się z koniecznością zapłaty przez wykonawcę kar umownych.

Powyżej zaznaczyłem, że wykonawca może odpowiadać za opóźnienie lub zwłokę. Musisz wiedzieć, że polskie prawo rozróżnia te dwa pojęcia. Nie są one tożsame, chociaż w mowie potocznej tak może właśnie być.

Niekiedy kodeks cywilny wprost wskazuje kiedy coś należy rozumieć jako opóźnienie a kiedy za zwłokę. Ale są sytuacje, w których umownie możemy wskazać, że wykonawca będzie odpowiadał albo za opóźnienie albo za zwłokę.

Skutki opóźnienia i zwłoki są różne.

 1. Z opóźnieniem (zwykłym) mamy do czynienia wówczas, gdy wykonawca nie spełnia świadczenia w czasie właściwym z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi. Zamawiający może podjąć kroki prowadzące do przymusowego dochodzenia świadczenia od wykonawcy,
 2. Zwłoka jest opóźnieniem kwalifikowanym wykonawcy, czyli wynikłym wskutek okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność. Opóźnienie nie jest zwłoką tylko wówczas, gdy wykonawca udowodni, że nastąpiło ono z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi; zamawiający musi tylko wykazać, że świadczenie nie zostało spełnione w terminie, nie obciąża go natomiast dowód, że przybrało ono postać zwłoki. W takim wypadku zamawiający może się domagać nie tylko spełnienia świadczenia, ale i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

Zapłata wynagrodzenia w częściach

W przypadku gdy harmonogram jest wiążący strony wprowadzają także najczęściej rozliczenie etapowe. To znaczy, że wykonawca otrzymuje wynagrodzenie partiami a nie na sam koniec.

Kodeks cywilny stanowi w takim wypadku, że jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych.

Warto pamiętać, że przepis ten może być dowolnie modyfikowany w umowie wdrożeniowej.

Zamów wzory umów IT!

 • Umowa SLA na świadczenie usług serwisowych [PL/EN]

  399,00 599,00  (z VAT)
 • Promocja!

  Pakiet wzorów umów dla software house’u/firmy IT [PL/EN]

  1199,00 1999,00  (z VAT)

  Ostatnia najniższa cena przed zastosowaniem obniżki ceny: 1199,00 .

Potrzebujesz wsparcia prawnego?
Napisz do mnie!  Administratorem danych osobowych jest Linke Kulicki Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31 / lok. 54, 00-893 Warszawa, NIP 1182211564, KRS 0000852943 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przekazywania Pani/Panu informacji handlowych drogą elektroniczną. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu zgody lub po zakończeniu prowadzenia działań marketingowych lub wysyłki informacji handlowych przez Administratora. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, dostępu do informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: biuro@linkekulicki.pl. Pani/Pana dane będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku podane cele nie będą mogły być zrealizowane.

  Łukasz Kulicki

  Autor: Łukasz Kulicki

  Radca prawny, Partner w Kancelarii Linke Kulicki specjalizującej się w obsłudze prawnej firm z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową. Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i umów body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej.

  0
   0
   Koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu