Koszyk

O umowach najczęściej myśli się w kontekście ich zawierania. Jednak dobrze od razu myśleć o swojego rodzaju exit planie. Warto zawczasu zadbać o to jak dana umowa może zostać rozwiązana lub wypowiedziana.

O wadach klauzul dotyczących zakończenia trwania umowy, obie strony dowiadują się zazwyczaj za późno tj. w momencie, gdy chcą taką umowę zakończyć. Jak podejść do tego tematu aby z jednej strony dobrze zabezpieczać swoje interesy ale z drugiej aby umowa nie była za mało elastyczna?

Ten artykuł jest dla Ciebie jeśli masz zawartą lub planujesz podpisać np. umowę zlecenia, umowę o świadczenie usług programistycznych, umowę na body leasing lub umowę o świadczenie usług serwisowych (SLA).

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Każda umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron. Wystarczy, że obie strony podpiszą odpowiednie porozumienie. Takie rozwiązanie można zastosować aby zakończyć umowę “z dnia na dzień” ale także z oznaczoną datą.

Pamiętaj jedynie, że w przypadku gdy podpiszesz takie porozumienie o rozwiązaniu za zgodą obu stron to ciężej będzie dochodzić ewentualnych roszczeń za okres obowiązywania umowy. Wszystko zależy od treści samego porozumienia.

Zamów wzory umów IT!

 • Umowa ramowa na świadczenie usług programistycznych z zamówieniami [PL/EN]

  599,00 799,00  (z VAT)
 • Promocja!

  Pakiet wzorów umów dla software house’u/firmy IT [PL/EN]

  1199,00 1999,00  (z VAT)

  Ostatnia najniższa cena przed zastosowaniem obniżki ceny: 1199,00 .

Wypowiedzenie umowy B2B

Kolejnym sposobem zakończenia współpracy w ramach umowy B2B jest złożenie wypowiedzenia drugiej stronie. Wypowiedzenie jest jednostronnym oświadczeniem woli.

Zazwyczaj umowa przewiduje postanowienie, zgodnie z którą każda ze stron może wypowiedzieć umowę z danym okresem wypowiedzenia. W takim wypadku umowa przestaje obowiązywać z momentem upływu tego terminy.

Standardowymi okresami wypowiedzenia w umowach B2B w branży IT to od jednego do trzech miesięcy. Jest to najczęstszy sposób zakończenia umowy stosowany przez strony.

Wypowiedzenie umowy B2B w trybie natychmiastowym przez zamawiającego/usługobiorcę

Poza standardową możliwością wypowiedzenia umowy z zachowaniem pewnego okresu, umowy B2B zawierają często katalog sytuacji, w których zamawiający/usługobiorca może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia. Chodzi o sytuacje, w których druga strona w sposób rażący złamała zasady współpracy określone w umowie.

Przykładami takich sytuacji może być:

 1. naruszenie zasad związanych z ochroną danych osobowych,
 2. naruszenie umowy o zachowaniu poufności,
 3. naruszenie zakazu konkurencji,
 4. naruszenie zakazu zatrudniania pracowników,
 5. opóźnienia w świadczeniu usług.

Wypowiedzenie umowy B2B w trybie natychmiastowym przez wykonawcę/usługodawcę

Podobnie jak w przypadku zamawiającego/usługobiorcy, tak i wykonawca/usługodawca może mieć prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Najczęstszym powodem wskazywanym w umowie B2B jest opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia. Ale takim powodem może być też notoryczny brak współdziałania ze strony zamawiającego/usługobiorcy, które uniemożliwia lub znacznie utrudnia świadczenie usług.

Co gdy nie ma umowy?

W przypadku gdy nie zawarto umowy B2B na świadczenie usług lub też zawarta umowa nie zawiera zasad wypowiadania umowy, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego z art. 746. W przypadku wypowiedzenia na podstawie ww. przepisu wywiera ono skutek natychmiast.

§ 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.
§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.
§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Jakiej umowy nie można wypowiedzieć?

W kontekście wypowiadania umów B2B warto zasygnalizować, że niektórych umów B2B nie da się wypowiedzieć. Zasady, które opisałem powyżej dotyczą umów B2B, które są umowami o świadczenie usług, czyli umowami zlecenia.

Jednak nie jest to jedyna kategoria umów B2B zawierana w relacji software house – programista (chociaż zdecydowanie najczęściej wykorzystywana). Umowa o dzieło także może mieć charakter umowy B2B.

Taką umową jest np. umowa wdrożeniowa, w której mamy jasno określone co ma zrobić wykonawca. Umowa przewiduje rezultat. Takiej umowy nie można wypowiedzieć. Przepisy Kodeksu cywilnego nie przewidują takiej możliwości. Od takiej umowy można jedynie odstąpić.

Wypowiedzenie i odstąpienie mają różne skutki prawne. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o odstąpieniu od umowy wdrożeniowej zapraszam do mojego artykułu na ten temat.

Chcesz rozwiązać umowę z Klientem lub pracodawcą i potrzebujesz wsparcia prawnika? Napisz do mnie!  Administratorem danych osobowych jest Linke Kulicki Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31 / lok. 54, 00-893 Warszawa, NIP 1182211564, KRS 0000852943 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przekazywania Pani/Panu informacji handlowych drogą elektroniczną. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu zgody lub po zakończeniu prowadzenia działań marketingowych lub wysyłki informacji handlowych przez Administratora. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, dostępu do informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: biuro@linkekulicki.pl. Pani/Pana dane będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku podane cele nie będą mogły być zrealizowane.

  Łukasz Kulicki

  Autor: Łukasz Kulicki

  Radca prawny, Partner w Kancelarii Linke Kulicki specjalizującej się w obsłudze prawnej firm z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową. Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i umów body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej.

  0
   0
   Koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu