Koszyk

Odwołując się do uproszczonej definicji, dekompilacja to przekonwertowanie zapisu kodu zrozumiałego dla maszyny w zrozumiały dla człowieka kod źródłowy. W praktyce jest to przekształcenie pliku cyfrowego w linijki kodu możliwe do odczytania i skopiowania. Można powiedzieć, że jest do odwrotna inżynieria (reverse engineering).

Dekompilacja plików może mieć wiele motywów jednak głównymi jest chęć skopiowania programu, zmodyfikowania go, naprawienia lub dostosowania go do współpracy z innym programem. Z perspektywy prawnej, nie każde z tych działań jest legalne, a niektóre nie naruszają przepisów jedynie, gdy zostaną zachowane pewne wytyczne.

 • Umowa ramowa na świadczenie usług programistycznych z zamówieniami [PL/EN]

  599,00 799,00  (z VAT)
 • Promocja!

  Pakiet wzorów umów dla software house’u/firmy IT [PL/EN]

  1199,00 1999,00  (z VAT)

  Ostatnia najniższa cena przed zastosowaniem obniżki ceny: 1199,00 .

Prawo a dekompilacja oprogramowania

Dekompilacja plików komputerowych znajduje swoją podstawę prawną art. 75 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dekompilacja mająca na celu kopiowanie programu komputerowego jest całkowicie zabroniona, a legalnym działaniem jest jedynie dekompilowanie programu w celu dostosowania go do współdziałania z innym programem lub dekompilowanie go w przypadku w celu naprawy błędów występujących w danym programie.

W dozwolonych przypadkach dekompilacji jest możliwość ingerowania jedynie we fragment programu, a nie w jego całość. Uprawnionym do takiej dekompilacji jest jedynie jej legalny użytkownik. Przez legalnego użytkownika naturalnie rozumiemy osobę, która zakupiła na własność legalną kopię danego oprogramowania, ale może być nim również licencjobiorca oraz osoba działająca w imieniu nabywcy lub licencjobiorcy.

Dekompilacja programu komputerowego a prawo autorskie

Dekompilacja w celu dostosowania dwóch lub więcej programów do współdziałania ze sobą jest dozwolona wyłącznie przy uwzględnieniu pewnych obostrzeń. Z pewnością można stwierdzić, że informacje pozyskane w celu zapewnienia współdziałania między programami mogą służyć wyłącznie w tym celu.

Takie informacje nie mogą być również przekazywane osobom postronnym, chyba że odbywa się to w celu zapewnienia współdziałania między programami. Oczywistym jest również że takie informacje nie mogą być wykorzystywane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażenia lub do innych czynności naruszających prawa autorskie.

W przypadku dekompilacji mającej na celu naprawienie błędów brakuje sztywnej podstawy prawnej, jednakże możemy posłużyć się orzeczeniem TSUE z 6 października 2021 r., syg. C-13/20, które określa warunki w jakich taka dekompilacja jest dozwolona.

Do warunków tych zaliczamy:

 • Dekompilacja może być przeprowadzona, jeśli błędy mające wpływ na program komputerowy są przyczyną nieprawidłowego działania oraz uniemożliwiają korzystanie z programu zgodnie z przeznaczeniem;
 • Jeżeli błędy można naprawić w inny sposób to dekompilowanie programu będzie stanowiło naruszenie prawa;
 • Osoba ingerująca w plik nie może korzystać z pozyskanych w ten sposób informacji w innym celu niż naprawa programu;

Ponadto TSUE określił, że strony nie mogą w umowie wyłączyć jakiejkolwiek możliwości poprawiania błędów przez legalnego użytkownika. Strony mogą jedynie modyfikować zasady korzystania z tego uprawnienia.

Dekompilacja programu komputerowego – podsumowanie

 • Dekompilacja to przekonwertowanie kodu zrozumiałego dla maszyny w zrozumiały dla człowieka kod źródłowy.
 • Dekompilacja programu komputerowego w celu kopiowania jest zabroniona.
 • Legalne jest dekompilowanie programu w celu dostosowania go do współdziałania z innym programem lub naprawy błędów.
 • Dozwolone jest ingerowanie jedynie we fragment programu, a nie w jego całość.
 • Uprawnionym do dekompilacji jest jedynie legalny użytkownik.
 • Informacje pozyskane w celu zapewnienia współdziałania między programami mogą służyć wyłącznie w tym celu i nie mogą być przekazywane osobom postronnym.
 • W przypadku dekompilacji mającej na celu naprawienie błędów obowiązują określone warunki, określone przez TSUE w orzeczeniu z 6 października 2021 r., syg. C-13/20.

Potrzebujesz wsparcia prawnika? Napisz do mnie!  Administratorem danych osobowych jest Linke Kulicki Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31 / lok. 54, 00-893 Warszawa, NIP 1182211564, KRS 0000852943 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przekazywania Pani/Panu informacji handlowych drogą elektroniczną. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu zgody lub po zakończeniu prowadzenia działań marketingowych lub wysyłki informacji handlowych przez Administratora. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, dostępu do informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: biuro@linkekulicki.pl. Pani/Pana dane będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku podane cele nie będą mogły być zrealizowane.

  Łukasz Kulicki

  Autor: Łukasz Kulicki

  Radca prawny, Partner w Kancelarii Linke Kulicki specjalizującej się w obsłudze prawnej firm z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową. Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i umów body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej.

  0
   0
   Koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu