Koszyk

W świecie technologii tworzy się obecnie różne systemy nazywając je aplikacjami, oprogramowaniem, systemami informatycznymi, aplikacjami webowymi, software itp. W polskim prawie – co może wydawać się na pierwszy rzut oka dziwnym rozwiązaniem – wszystko to objęte jest terminem ,,program komputerowy”. Został on uwzględniony w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jest to więc główne źródło wiedzy na temat tego jak polskie prawo rozumie programy komputerowe i jak je chroni.

Zamów wzór umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych!

Programy komputerowe w polskim prawie autorskim

Programy komputerowe zostały potraktowane przez polskie prawo autorskie w sposób szczególny. Poświęcono im w ustawie dodatkowy odrębny rozdział od przepisów ogólnych dotyczących innych utworów. Nie oznacza to, że te przepisy ogólne nie dotyczą też utworów w postaci programów komputerowych. Wręcz przeciwnie. Jednak wprowadzono dodatkowe przepisy szczególne w tym zakresie. Znajdziesz je w rozdziale 8 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (od art. 74).

Czym jest program komputerowy?

Przede wszystkim pamiętaj, że program komputerowy jest w rozumieniu polskiego prawa utworem. Oczywiście nie każdy. Tylko taki, który wypełnia definicję utworu z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Definicja ta brzmi:

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Program komputerowy można zdefiniować jako zestaw instrukcji przeznaczonych do wykonywania jakiegoś zadania. Instrukcje wydawane są za pomocą poleceń. Inaczej – na polecenie (człowieka lub też wywołane automatycznie) program komputerowy realizuje jakieś zadanie. Program komputerowy jest ściśle powiązany z komputerem jako urządzeniem. Programem komputerowym możemy nazywać taki program, który jest zdatny do użycia przez komputer (tablet, smartfon itp.)

Forma wyrażenia programu komputerowego

Polska ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych wskazuje, że ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Nie podlegają tylko ochronie idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego.

Jaka może być więc forma wyrażenia programu komputerowego? Ustawa nie definiuje tego wprost ale wskazuje, że programu komputerowe chronione są jak utwory literackie. Utwory literackie zaś to takie, które zostały wyrażone ciągami cyfr, liter oraz znaków specjalnych.

Skoro prawo autorskie nie definiuje sposobu wyrażenia programu komputerowego to gdzie szukać pomocy? Kwestia ta została opisana w orzecznictwie, w tym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE.

W jednym z wyroków przeczytamy, że formą wyrażenia programu komputerowego jest kod źródłowy, kod obiektowy (kod maszynowy) oraz przygotowawczy materiał projektowy pozwalające na późniejsze stworzenie programu komputerowego. Ten sam Trybunał wskazał w innym wyroku, że graficzny interfejs użytkownika (czyli grafika) nie stanowi elementu składowego programu komputerowego.

Potrzebujesz wsparcia prawnika? Napisz do mnie!  Administratorem danych osobowych jest Linke Kulicki Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31 / lok. 54, 00-893 Warszawa, NIP 1182211564, KRS 0000852943 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przekazywania Pani/Panu informacji handlowych drogą elektroniczną. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu zgody lub po zakończeniu prowadzenia działań marketingowych lub wysyłki informacji handlowych przez Administratora. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, dostępu do informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: biuro@linkekulicki.pl. Pani/Pana dane będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku podane cele nie będą mogły być zrealizowane.

  Łukasz Kulicki

  Autor: Łukasz Kulicki

  Radca prawny, Partner w Kancelarii Linke Kulicki specjalizującej się w obsłudze prawnej firm z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową. Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i umów body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej.

  0
   0
   Koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu