Koszyk

Własność intelektualna jest jednym z kluczowych zagadnień jakie znajdują odzwierciedlenie w umowach IT np. w umowie wdrożeniowej (umowa o dzieło) czy też umowie na świadczenie usług programistycznych (umowa zlecenia). Prawo autorskie jest częścią własności intelektualnej. W ramach prawa autorskiego może dojść do przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz do udzielenia licencji.

Z tego artykułu dowiesz się w jakiej formie poprawnie przenieść autorskie prawa majątkowe do utworów w postaci programów komputerowych – czy to w umowie zlecenia czy w umowie o dzieło – tak aby zostały one przeniesione skutecznie na Twojego klienta lub na Ciebie.

Autorskie prawa autorskie – jak poprawnie i skutecznie je przenieść?

Często dostaję pytania czy umowę IT można zawrzeć na odległość podpisując ją elektronicznie, przez jeden z popularnych systemów do podpisywania umów. Popularna jest współpraca z programistami z zagranicy w formie umów zlecenia lub umów o dzieło, którzy nie mogą przyjechać do Polski, a oferują porównywalną jakość za konkurencyjne stawki.

Odpowiedź nie jest jednoznaczna z uwagi na to, że niektóre postanowienia umów IT powinny być sporządzone na piśmie aby były skuteczne. Tak jest właśnie z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.

Czy więc umowa zawierająca klauzulę przeniesienia autorskich praw majątkowych podpisana np. w DocuSign będzie w całości nieskuteczna?

Nie!

Generalnie będzie to umowa zawarta skutecznie i będzie ważna. Nieskuteczna będzie jedynie jej część dotycząca przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Ustawa o prawie autorskim wskazuje wprost: Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Czym jest więc forma pisemna w prawie polskim? Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej jeśli strony złożą pod nią własnoręczne podpisy.

Co ważne, sam skan podpisanej umowy nie ma waloru umowy zawartej w formie pisemnej. Jednak podpisy stron nie muszą koniecznie znaleźć się na tym samym dokumencie.

Drugą opcją aby zawrzeć umowę w formie pisemnej jest podpisanie jej kwalifikowanym podpisem elektroniczny.

Jedynie te dwie możliwości wypełniają przesłanki formy pisemnej.

Zamów wzór umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych!

Zgodnie z Kodeksem cywilnym:

,,Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.

oraz

,,Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”

Musisz jednak wiedzieć, że nie każdy podpis elektroniczny jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Kwalifikowany podpis elektroniczny oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego.

Taki certyfikat wydają konkretne podmioty, które są dostawcami usług zaufania.

Potrzebujesz wsparcia prawnika IT? Napisz do mnie!  Administratorem danych osobowych jest Linke Kulicki Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31 / lok. 54, 00-893 Warszawa, NIP 1182211564, KRS 0000852943 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przekazywania Pani/Panu informacji handlowych drogą elektroniczną. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu zgody lub po zakończeniu prowadzenia działań marketingowych lub wysyłki informacji handlowych przez Administratora. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, dostępu do informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: biuro@linkekulicki.pl. Pani/Pana dane będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku podane cele nie będą mogły być zrealizowane.

  Łukasz Kulicki

  Autor: Łukasz Kulicki

  Radca prawny, Partner w Kancelarii Linke Kulicki specjalizującej się w obsłudze prawnej firm z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową. Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i umów body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej.

  0
   0
   Koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu