Koszyk

Rejestracja firmy IT, niezależnie od jej formy organizacyjno-prawnej, wiąże się z koniecznością sprecyzowania PKD. Są to skrótowe oznaczenia rodzaju wykonywanej działalności. Ze względu na rozbudowany system PKD, a także różnorodny charakter czynności związanych z biznesem, wybór właściwych oznaczeń nie zawsze będzie prosty. Jakie kody PKD powinien wybrać przedsiębiorca IT?

Czym jest Polska Klasyfikacja Działalności?

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) to obowiązujący od 2008 roku rejestr, który odpowiada za podział działalności gospodarczych wykonywanych przez uczestników rynku.

Podstawowym celem PKD jest systematyzacja podmiotów na potrzeby REGON, ale także przygotowywanie różnego rodzaju informacji statystycznych, które pomagają określić podział pracy w społeczeństwie. Innymi słowy numeracja PKD pozwala określić już na pierwszy rzut oka, czym zajmuje się dany przedsiębiorca. Struktura PKD jest wielopoziomowa i uwzględnia:

 • sekcję;
 • dział;
 • grupę;
 • klasę;
 • podklasę.

Obecnie baza obejmuje ponad 600 kodów PKD, dlatego znalezienie właściwego oznaczenia dla konkretnego rodzaju działalności bywa trudne.

Jak podać PKD dla JDG lub spółki?

Kody PKD musi posiadać każda firma, niezależnie od tego czy funkcjonuje jako jednoosobowa działalność gospodarcza czy działa w formie spółki prawa handlowego. Numerację należy zadeklarować już na etapie zakładania przedsiębiorstwa.

W przypadku JDG podaje się ją na formularzu CEIDG-1, natomiast w przypadku spółek opis działalności figuruje w umowie lub statucie danego podmiotu. Nie ma konieczności podawania kodów PKD, choć w praktyce wspólnicy często się na to decydują, ponieważ sąd rejestrowy może łatwiej ocenić zgodność wniosku o wpis z treścią umowy lub statutu.

Firmy jednoosobowe muszą podać główny kod PKD (działalność wiodąca). Mogą też podać dowolną ilość kodów uzupełniających (działalność pomocnicza). Jeżeli będzie ich jednak więcej niż 10, należy do CEIDG-1 załączyć formularz CEIDG-RD. W przypadku spółek w KRS ujawniane jest maksymalnie 10 kodów PKD (jedna działalność główna i 9 dodatkowych). Warto pamiętać, że zasadniczo nie ma potrzeby wskazywania kodów „na zapas”, ponieważ przedsiębiorcy mogą je aktualizować w dowolnym momencie.

Jakie PKD wybrać dla firmy z sektora IT?

Nad wyborem kodów PKD warto zastanowić się już na etapie planowania działalności gospodarczej, aby nie musieć ich niezwłocznie zmieniać lub uzupełniać. Które oznaczenia są najczęściej wykorzystywane przez przedsiębiorców z sektora IT?

62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem

Ten kod obejmuje pisanie, modyfikowanie, badanie i dokumentowanie oprogramowania oraz sterowników. W obrębie klasy mieści się m.in. tworzenie stron internetowych oraz pisanie i modyfikacja programów przygotowanych na zlecenie użytkownika. Z oznaczenia korzystają też testerzy oprogramowania. W większości przypadków dla programisty freelancera zadeklarowanie 62.01.Z będzie wystarczające.

72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Kod istotny, jeżeli firma planuje skorzystać z ulgi B+R oraz preferencyjnego podatku 5%. Oczywiście do skorzystania z ulgi podatkowej niezbędne będzie spełnienie szeregu innych warunków.

62.02.Z oraz 62.01.Z – doradztwo w zakresie informatyki oraz działalność związana z oprogramowaniem

Obejmują projektowanie systemów komputerowych, łączących sprzęt i oprogramowanie oraz szkolenia dla użytkowników. Warto zwrócić uwagę, że doradztwo wiąże się z obowiązkową rejestracją jako podatnik VAT.

62.03.Z – zarządzanie urządzeniami informatycznymi

W tym zakresie mieści się przede wszystkim administrowanie sieciami i systemami. To właściwy wybór dla wdrożeniowców, a także specjalistów dbających o cyberbezpieczeństwo.

Oczywiście są to tylko najważniejsze spośród kodów PKD. Wśród pozostałych warto wymienić np.:

 • 58.29.Z – tworzenie oprogramowania oraz sprzedaż licencji dla software’u, który nie jest spersonalizowany pod wymagania konkretnego klienta;
 • 58.21.Z – działalność wydawnicza gier komputerowych niezależnie od docelowej platformy;
 • 74.10.Z lub 74.20.Z – obróbka graficzna, w tym fotografia cyfrowa i materiały reklamowe;
 • 63.11.Z – zarządzanie stronami internetowymi (hosting);
 • 63.12.Z – działalność witryn internetowych;
 • 85.59.B – szkolenia niesklasyfikowane (w tym z branży IT).

Jeżeli dodatkowo specjalista od IT zajmuje się serwisowaniem sprzętu, warto rozważyć dodanie kodu 95.11.Z (naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych) albo 95.12.Z (naprawa i konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego).

Czy mogę działać w zakresie wykraczającym poza PKD?

Jeżeli przedsiębiorcy decydują się na wykonywanie nowego rodzaju działalności, nieobjętego zadeklarowanym dotychczas PKD, konieczna jest aktualizacja zapisów, której należy dokonać w terminie 7 dni. W przypadku JDG niezbędna jest zmiana wpisu poprzez skorygowanie podanych wcześniej informacji.

Spółki osobowe i kapitałowe mogą podać nowe kody PKD bez zmiany umowy spółki, o ile będą one mieściły się w głównym rodzaju działalności. Jeżeli podmiot planuje zająć się czymś zupełnie innym, zmiana umowy będzie niezbędna. Aktualizacja numeracji PKD jest istotna, ponieważ przedsiębiorca, który wykracza poza zakres zadeklarowanej działalności naraża się na karę grzywny.

Osoby, które planują zarejestrować firmę działającą w sektorze IT, ale nie wiedzą jakie kody PKD wybrać i na co zwrócić uwagę, mogą rozważyć skorzystanie z kompleksowej obsługi prawnej. Kancelaria Linke Kulicki oferuje pełne wsparcie podmiotom działającym w obszarze nowych technologii, począwszy od zarejestrowania działalności, aż po bieżącą obsługę prawną.

Chcesz założyć firmę IT lub przejść na samozatrudnienie i potrzebujesz wsparcia prawnika? Napisz do mnie!  Administratorem danych osobowych jest Linke Kulicki Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31 / lok. 54, 00-893 Warszawa, NIP 1182211564, KRS 0000852943 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przekazywania Pani/Panu informacji handlowych drogą elektroniczną. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu zgody lub po zakończeniu prowadzenia działań marketingowych lub wysyłki informacji handlowych przez Administratora. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, dostępu do informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: biuro@linkekulicki.pl. Pani/Pana dane będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku podane cele nie będą mogły być zrealizowane.

  Łukasz Kulicki

  Autor: Łukasz Kulicki

  Radca prawny, Partner w Kancelarii Linke Kulicki specjalizującej się w obsłudze prawnej firm z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową. Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i umów body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej.

  0
   0
   Koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu