Koszyk

Rozwój technologii sztucznej inteligencji (AI) nieustannie przekształca wiele aspektów działalności gospodarczej i administracyjnej. W szczególności systemy AI stają się kluczowymi narzędziami w rękach organizacji publicznych, które dążą do efektywniejszego i dokładniejszego świadczenia usług. Jednakże, zwiększone zastosowanie tych technologii niesie ze sobą nie tylko możliwości, ale i znaczące ryzyka, zwłaszcza gdy mowa o systemach AI klasyfikowanych jako wysokiego ryzyka.

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej ukazał się dokument dotyczący modelowych klauzul umownych, które powinny stosować podmioty publiczne w przypadku zawierania umów na wykonanie lub dostawę systemów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka w rozumieniu Aktu o sztucznej inteligencji. Klauzule i zasady te z powodzeniem mogą być także stosowane w zwykłych relacjach B2B pomiędzy przedsiębiorcami.

Zamów pakiet umów IT!

 • Promocja!

  Pakiet wzorów umów dla software house’u/firmy IT [PL/EN]

  1199,00 1999,00  (z VAT)

  Ostatnia najniższa cena przed zastosowaniem obniżki ceny: 1199,00 .

Definicja systemów AI o wysokim ryzyku

Systemy AI o wysokim ryzyku to takie, które mają istotny wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie oraz podstawowe prawa i wolności obywateli. Z tego względu wymagają one szczególnej uwagi i regulacji, aby zapewnić ich bezpieczne i odpowiedzialne użytkowanie.

Klauzule umowne dla systemów AI o wysokim ryzyku

Przygotowanie umów na zakup systemów AI przez organizacje publiczne wymaga szczegółowych i przemyślanych klauzul, które adresują specyfikę technologiczną i potencjalne ryzyka związane z ich stosowaniem.

Zainspirowane standardami przyjętymi przez miasto Amsterdam i aktualnie negocjowanymi przepisami regulacji AI w Unii Europejskiej, klauzule te koncentrują się na kilku kluczowych aspektach:

 1. System zarządzania ryzykiem: Dostawca systemu AI musi zapewnić, że przed dostarczeniem produktu zostanie opracowany i wdrożony system zarządzania ryzykiem. Powinien on obejmować identyfikację, oszacowanie oraz ocenę znanych i przewidywalnych ryzyk związanych z przeznaczeniem systemu AI.
 2. Dokumentacja techniczna i instrukcje użytkowania: Dostarczenie systemu AI powinno być akompaniowane przez szczegółową dokumentację techniczną i instrukcje użytkowania, które umożliwią organizacji publicznej ocenę zgodności systemu z umową oraz jego bezpieczne użytkowanie.
 3. Przejrzystość i nadzór ludzki: System AI powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby jego działanie było przejrzyste dla organizacji publicznej, umożliwiając efektywny nadzór ludzki. To kluczowy element, który zapewnia, że decyzje podejmowane przez system można monitorować, weryfikować i w razie potrzeby korygować.
 4. Zarządzanie danymi i ich bezpieczeństwo: Klauzule muszą szczegółowo regulować kwestie zarządzania danymi używanymi do treningu, walidacji i testowania systemów AI. Dostawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że dane są odpowiednie, reprezentatywne, jak najbardziej wolne od błędów i kompletne.
 5. Audyt i zgodność z regulacjami: Organizacja publiczna powinna mieć możliwość przeprowadzania regularnych audytów w celu weryfikacji, czy dostawca spełnia obowiązki wynikające z umowy oraz czy system AI jest zgodny z ustalonymi wymogami.

Znaczenie odpowiedzialnego stosowania AI

Adopcja systemów AI o wysokim ryzyku przez sektor publiczny niesie za sobą odpowiedzialność za ich etyczne i prawnie zgodne stosowanie. Odpowiednio opracowane klauzule umowne są fundamentem, który zapewnia, że korzyści płynące z wykorzystania tych zaawansowanych technologii przynosi rzeczywiste korzyści dla społeczeństwa, jednocześnie minimalizując ryzyka związane z naruszeniem prywatności, dyskryminacją, błędami decyzyjnymi i innymi problemami etycznymi.

Dalsze kroki w integracji AI

Podczas gdy regulacje dotyczące AI wciąż ewoluują, publiczne organizacje muszą być aktywnie zaangażowane w proces ich kształtowania, aby zapewnić, że ostateczne przepisy będą adekwatnie odzwierciedlać potrzeby i realia wykorzystywania systemów AI. Współpraca między sektorami publicznym i prywatnym, jak również włączenie opinii ekspertów ds. etyki, prawa i technologii, będzie kluczowe w zapewnieniu, że AI będzie rozwijane i wdrażane w sposób odpowiedzialny i z korzyścią dla wszystkich.
___

Przemyślane podejście do zarządzania umowami AI, szczególnie w przypadku systemów o wysokim ryzyku, jest fundamentem dla zbudowania zaufania do technologii AI w sektorze publicznym. Jakość i przemyślenie standardowych klauzul umownych mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, że systemy AI będą służyły publicznemu dobru, z odpowiednią uwagą na ochronę danych i etykę. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój technologii, niezbędne jest ciągłe monitorowanie i dostosowywanie zarówno strategii zakupowych, jak i samych umów, aby były one zawsze aktualne i adekwatne do szybko zmieniającego się krajobrazu technologicznego.

Dzięki odpowiedzialnemu podejściu, zrozumieniu ryzyk i skutecznemu zarządzaniu nimi, organizacje publiczne mogą maksymalnie wykorzystać potencjał AI, jednocześnie chroniąc interesy i prawa obywateli.

Potrzebujesz wsparcia prawnika? Napisz do mnie!  Administratorem danych osobowych jest Linke Kulicki Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31 / lok. 54, 00-893 Warszawa, NIP 1182211564, KRS 0000852943 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przekazywania Pani/Panu informacji handlowych drogą elektroniczną. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu zgody lub po zakończeniu prowadzenia działań marketingowych lub wysyłki informacji handlowych przez Administratora. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, dostępu do informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: biuro@linkekulicki.pl. Pani/Pana dane będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku podane cele nie będą mogły być zrealizowane.

  Łukasz Kulicki

  Autor: Łukasz Kulicki

  Radca prawny, Partner w Kancelarii Linke Kulicki specjalizującej się w obsłudze prawnej firm z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową. Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i umów body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej.

  0
   0
   Koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu