Koszyk

Obok mojej podstawowej działalności jaką jest świadczenie pomocy prawnej podmiotom z branży IT bardzo często prowadzę szkolenia z zakresu tworzenia i negocjowania umów wykorzystywanych w projektach programistycznych.

Szkolenie pracowników z negocjacji umów IT

Zdecydowaną większość uczestników stanowią osoby, które nie mają wykształcenia prawniczego ale z racji swojej roli w firmie, w której pracują, mają styczność z umowami IT. Najczęściej są to pracownicy działów zakupów, działów HR, działów business development lub też osoby zajmujące się inną działalnością operacyjną w firmie. Nierzadko osoby te przychodzą na moje szkolenia aby lepiej poznać specyfikę umów IT, podstawowe kwestie związane z terminologią prawniczą, bez której nie da się poprawnie działać z umowami IT czy też przez to, że organizacja nie współpracuje na stałe z prawnikiem i zostały rzucone na głęboką wodę związaną z kwestiami formalnymi i prawnymi w realizowanych projektach.

Co powinien wiedzieć pracownik?

Zatem co powinien wiedzieć pracownik, który nie jest prawnikiem, aby efektywnie poruszać się w obszarze związanym z umowami IT? To oczywiście zależy od działu w jakim się znajduje. Innymi umowami będą zajmowali się pracownicy działów HR (tutaj w grę będą wchodziły umowy o dzieło, umowy współpracy b2b z programistami, umowy o pracę i umowy zlecenia) a innymi pracownicy zaangażowani w realizację projektów (w tym wypadku istotniejsze będą np. umowy wdrożeniowe, umowy na body leasing czy też umowy na świadczenie usług programistycznych i SLA).

Bez względu na stanowisko są jednak obszary, które będą wspólne i przydatne każdemu pracownikowi, który ma styczność z umowami IT w swojej organizacji.

Pierwszym z takich obszarów jest kwestia modeli kontraktowych stosowanych w IT. Osobiście podchodzę do tego bardzo szeroko. Uważam, że jeśli osoba niebędąca prawnikiem zrozumie różnice pomiędzy tymi modelami to mamy połowę sukcesu. Na swoich szkoleniach omawiam model umowy o dzieło i model usługowy, modele mieszane, realizację projektu w metodyce waterfall i zwinnej i wpływ tych metodyk na model kontraktowy oraz omawiam najważniejsze orzeczenia sądowe, które obrazują jak to wyglądać może w praktyce orzeczniczej. Ta część szkolenia zawsze cieszy się uwagą słuchaczy i dużą liczbą pytań. 

Drugim z obszarów jest własność intelektualna w umowach IT. Bez względu na rolę w organizacji oraz rodzaje stosowanych umów, z dużym prawdopodobieństwem znajdują się w nich postanowienia dotyczące własności intelektualnej. Dla pracownika działu HR będzie istotne aby jego firma otrzymała prawa własności intelektualnej (autorskie prawa majątkowe) do efektów prac pracowników i współpracowników. Zaś dla pracownika mającego styczność z klientem końcowym ważne będzie aby wiedzieć kiedy może a kiedy nie może rozporządzić własnością intelektualną pracodawcy w ten czy inny sposób, np. kiedy właściwsza będzie licencja a nie przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Na swoich szkoleniach zaczynam zawsze od wprowadzenia do tematyki własności intelektualnej, a następnie przechodzę do prawa autorskiego i omawiam podział praw autorskich, utwór pracowniczy, pola eksploatacji, umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych, licencję, przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych, ochronę programów komputerowych i najczęstsze błędy w umowach IT w zakresie własności intelektualnej. 

Powyższe to podstawy, które powinien znać każdy pracownik wydelegowany przez pracodawcę do działania z umowami IT.

Poszczególne umowy IT

Aby dopełnić obraz nakreślony powyżej warto pracownika zaznajomić z poszczególnymi rodzajami umów IT. Dzięki temu będzie wiedział jak poruszać się w konkretnych sytuacjach i modelach kontraktowych w IT. W tym wypadku warto skupić się – i ja tak robię w swoich szkoleniach – na następujących umowach:

 1. umowa na wykonanie systemu IT (umowa wdrożeniowa),
 2. umowa na świadczenie usług programistycznych,
 3. umowy z pracownikami i współpracownikami,
 4. umowa serwisowa (SLA, service level agreement),
 5. umowa na body leasing,
 6. umowy związane z ochroną danych osobowych.

Podsumowanie

Dzięki takiemu programowi szkolenia pracownik, który nie jest prawnikiem będzie w stanie aktywnie brać udział w negocjacjach umów IT i doradzać innym pracownikom oraz swojemu pracodawcy w kwestiach na styku biznesu i prawa. Po takim szkoleniu moi uczestnicy także bardzo często wyłapują konkretne postanowienia w swoich umowach, które chcę potem zmienić i tym samym lepiej zabezpieczać interes pracodawcy. 

Chciałbyś zorganizować takie szkolenie w swojej organizacji? Napisz do mnie!  Administratorem danych osobowych jest Linke Kulicki Education sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 31 / lok. 54, 00-893 Warszawa, NIP 1182211564, KRS 0000852943 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przekazywania Pani/Panu informacji handlowych drogą elektroniczną. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu zgody lub po zakończeniu prowadzenia działań marketingowych lub wysyłki informacji handlowych przez Administratora. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, dostępu do informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: biuro@linkekulicki.pl. Pani/Pana dane będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku podane cele nie będą mogły być zrealizowane.

  Łukasz Kulicki

  Autor: Łukasz Kulicki

  Radca prawny, Partner w Kancelarii Linke Kulicki specjalizującej się w obsłudze prawnej firm z sektora IT, nowych technologii i branży internetowej, a także podmiotów przechodzących transformację cyfrową. Specjalizuje się w negocjowaniu umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów na usługi IT (w tym chmurowych) i umów body leasingowych. Zajmuje się także doradztwem prawnym z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), prawa e-commerce i własności intelektualnej.

  0
   0
   Koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu