Koszyk

W artykule na temat odbiorów wspominaliśmy, że w ramach odbiorów rekomendowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie procedur testowych celem weryfikacji poprawności wykonanego oprogramowania. Z lektury tego artykułu dowiesz się, na jakie podstawowe kwestie w tym zakresie należy zwrócić uwagę w kontrakcie.

Artykuł jest częścią serii dotyczącej umowy wdrożeniowej, poniżej znajdziesz odnośniki do pozostałych wpisów. Jeśli, któryś z artykułów nie jest jeszcze podlinkowany, oznacza to, że wpis dotyczący tego zagadnienia pojawi się na blogu w najbliższej przyszłości.

Podstawowa lista zagadnień, które powinny zostać opisane w umowie wdrożeniowej:

 1. właściwe określenie stron umowy,
 2. przedmiot umowy wraz ze szczegółową specyfikacją systemu (waterfall) lub ogólnymi wstępnymi założeniami dotyczącymi jego wykonania (agile),
 3. termin wykonania,
 4. harmonogram prac,
 5. zasady współdziałania,
 6. sposób realizacji prac, tj. zasady współpracy stron podczas realizacji poszczególnych etapów,
 7. kwestie związane z personelem i kierownikami projektu,
 8. kwestie korzystania przez wykonawcę z podwykonawców,
 9. testy (błędy i wprowadzanie poprawek),
 10. odbiory,
 11. odstąpienie od umowy (często mylone z wypowiedzeniem),
 12. własność intelektualna (przeniesienie autorskich praw majątkowych; licencja)
 13. wynagrodzenie,
 14. zabezpieczenie wykonania umowy,
 15. gwarancja i rękojmia
 16. poufność,
 17. kwestie związane z rozwojem i utrzymaniem wykonanego systemu,
 18. kwestie związane z odpowiedzialnością wykonawcy,
 19. sposób rozwiązywania sporów.

Dlaczego testowanie wytworzonego oprogramowania jest tak ważne?

Przeprowadzenie testów przed dokonaniem odbioru stanowi dobrą praktykę w umowach wdrożeniowych. Podjęcie takich czynności pozwala na weryfikację działania przedmiotu odbioru oraz jego zgodności z umową. Testy – jako warunek odbioru – mogą być przeprowadzane zarówno dla każdej z faz, tylko dla określonych faz lub jednorazowo przed dokonaniem odbioru końcowego. Decyzja zależy przede wszystkim od charakteru i zakresu przedmiotu umowy oraz stopnia zawiłości projektu.

Ustalanie procesu testowania oprogramowania

Strony powinny ustalać tryb przeprowadzania testów oraz podmiotu upoważnione do ich przeprowadzenia. Najczęściej są to testy przeprowadzane przez wykonawcę z prawem uczestniczenia w nich przez zamawiającego (przy czym należy opisać, na czym taki udział klienta ma polegać). Nierzadko zamawiający negocjują także możliwość przeprowadzenia własnych testów (ponad te przeprowadzane przez wykonawcę) przez siebie lub wyznaczone osoby trzecie. W tym przypadku należy jednak pamiętać o uprzednim ustaleniu i wyrażeniu zgody na dane scenariusze testowe oraz ewentualne osoby trzecie przeprowadzające testy.

Testowanie wyprodukowanego oprogramowania to dzisiaj standard na rynku IT

Z perspektywy wykonawcy warto zwrócić uwagę na odpowiednie określenie kryteriów pozytywnego przeprowadzenia testów. Niewielkie nieprawidłowości, niewpływające na funkcjonowanie systemu, nie powinny bowiem uniemożliwiać dokonania odbioru (usterki mogą zostać naprawione np. w ramach kolejnego odbioru, usług gwarancji, usług serwisowych – w zależności od ustaleń stron).

Wskazanie w umowie środowiska testowego

W umowie należy określić także środowisko testowe, w którym przeprowadzane będą testy lub ewentualne wskazać inne środowiska, w których wykonywane będą testy funkcjonalne oprogramowania IT.

Testowanie akceptacyjne zgodności z umową wdrożeniową

Procedura przeprowadzania testów oraz scenariusze testowe mogą stanowić część umowy, niemniej w wielu przypadkach strony w kontrakcie jedynie ustalają, w jaki sposób takie scenariusze testowe będą ustalane przez strony na danym etapie wykonywania umowy. W części projektów nie sposób z góry ustalić plany testowe. Tryb powinien jednak być na tyle szczegółowy, aby proces w odpowiednim zakresie uwzględniał uprawnienia wykonawcy w przedmiocie ustalania scenariuszy.

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Kulicki z siedzibą w Łomiankach przy ul. Mozarta 3/2, 05-092 Łomianki, NIP 5252397867, REGON 146967170 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przekazywania Pani/Panu informacji handlowych drogą elektroniczną. Pana/Pani dane zostaną usunięte po odwołaniu zgody lub po zakończeniu prowadzenia działań marketingowych lub wysyłki informacji handlowych przez Administratora. Pana/Pani dane będą powierzane podmiotom trzecim na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, skrzynce pocztowej oraz korzystania z usług wsparcia IT. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, odwołania zgody, dostępu do informacji jakie dane Administrator przetwarza, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail: biuro@kulickikancelaria.pl. Pani/Pana dane będą przekazywane poza UE oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Administrator potrzebuje Pana/Pani Danych Osobowych aby zrealizować wskazany cel przetwarzania, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w przeciwnym wypadku podane cele nie będą mogły być zrealizowane.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu